Antonina Trojan Skarbnikiem Gminy Dobczyce

Kluczowym punktem obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach było odwołanie dotychczasowej Skarbnik Gminy Dobczyce Anny Wach i powołanie na to stanowisko Pani Antoniny Trojan.

Burmistrz, radni oraz przedstawiciele placówek oświaty i instytucji kultury serdecznie podziękowali Pani Annie Wach za dotychczasową pracę na rzecz Gminy Dobczyce. Podziękowali również za współpracę, którą sobie bardzo cenią i życzyli pomyślności w dalszej karierze zawodowej.

Skarbnikiem Gminy Dobczyce Pani Anna Wach była od kwietnia 2017 r., wcześniej pełniła funkcję kierowniczą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Jej wykształcenie, kompetencje i zdobyte doświadczenie są cenione, dlatego też sesja zorganizowana została w takim terminie, aby umożliwić powołanie jej na stanowisko Skarbnika w sąsiedniej Gminie Raciechowice.

Rada Miejska w Dobczycach w kolejnym punkcie podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Skarbnika Gminy Dobczyce Antoniny Trojan.

Pani Antonina Trojan to doświadczony wieloletni pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce z dużym doświadczeniem na stanowiskach głównych księgowych w jednostkach samorządowych i rządowych m.in. w Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, z dużą wiedzą w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości.jak podkreślił burmistrz Tomasz Suś

Nową Skarbnik Gminy Dobczyce powitano z otwartością i nadzieją na owocną współpracę. Pani Antonina Troja w pierwszych słowach podziękowała Radzie Miejskiej za zaufanie oraz Burmistrzowi za powołanie na to stanowisko.

Przez wiele lat pracowałam w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, z przyjemnością wracam tutaj po 10 latach do pracy na rzecz Gminy Dobczyce. Będę z Państwem współpracować, nie zawiodę Państwa zaufania, dalszy rozwój gminy leży mi na sercu.

Sesja była również okazją do powitania przez Radę Miejską wiceburmistrz Edyty Podmokły, która została powołana na stanowisko na początku stycznia.

informacja GiM Dobczyce
Polub tę informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub

Witaj !

JEŚLI NASZE MEDIA MAJĄ :

SŁYSZEĆ , WIDZIEĆ , MÓWIĆ

MUSIMY MIEĆ NA TO PIENIĄDZE – WIĘC

WESPRZYJ KMY.PL