Działy tematyczne Poradnik budowlany 

Prace ciesielskie, zbrojarskie związane z wykonaniem płyty żelbetowej stropu nad parterem

Kolejnym etapem po zakończeniu prac związanych z wykonaniem ścian konstrukcyjnych parteru budynku jest wykonanie: wewnętrznych słupów żelbetowych (jeżeli takie elementy konstrukcyjne przewiduje projekt), schodów z parteru na piętro oraz płyty żelbetowej. Słupy żelbetowe – z ław fundamentowych powinny zostać wypuszczone łączniki dla kontynuowania zbrojenia głównego. Długość łączników prętów zbrojenia konstrukcyjnego jest podana w projekcie konstrukcji. Dodatkowo na łączeniu prętów (będą… Więcej
Działy tematyczne Poradnik budowlany 

Kontynuacja prac stanu „zero”. Prace murarskie – parter budynku

Kolejnym etapem stanu zerowego jest wykonanie poziomów kanalizacyjnych, wypuszczenie tzw. „sztucerów” – pionowych rur dla wykonania przyszłych pionów kanalizacyjnych, wprowadzenie rury z polietylenu dla przyłącza wody użytkowej (średnica zgodna z projektem) oraz rury arota, która będzie stanowiła przepust dla przyłącza elektrycznego. Miejsca przyłączy należy odczytać z projektu. Wykonanie przyłączy, przepustów do budynku na tym etapie budowy jest niezbędne aby w… Więcej
Działy tematyczne Poradnik budowlany 

Prace ziemne, fundamentowe

Kolejne prace fundamentowe wynikają ze specyfiki projektu konkretnego budynku tzn. czy budynek jest podpiwniczony, jak wysoko znajduje się poziom zwierciadła wody gruntowej, czy jest to tzw. woda agresywna (właściwość wody wywołana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie), czy ławy i ściany fundamentowe są zbrojone itd. Niezależnie od rozwiązań projektowych należy prace fundamentowe,… Więcej

Witaj !

JEŚLI NASZE MEDIA MAJĄ :

SŁYSZEĆ , WIDZIEĆ , MÓWIĆ

MUSIMY MIEĆ NA TO PIENIĄDZE – WIĘC

WESPRZYJ KMY.PL