Bartek

Autorem postu jest  

Radosław B. AMBROŻY

Informacje  

Płyta Rynku bez samochodów – rozpoczyna się rewitalizacja Rynku w Myślenicach

Na Rynku w Myślenicach trwa demontaż zatoczki dla niepełnosprawnych, od 9 marca na płytę Rynku w Myślenicach wjechać będą mogły wyłącznie pojazdy uprzywilejowane (pogotowie, straż, policja itp) oraz posiadacze zezwolenia UMiG i zaopatrzenia do 2,5 tony na czas wyładunku w godzinach 17:00 – 7:00. Na płytę Rynku nie będą mogły wjeżdżać prywatne samochody. Od ulic Kilińskiego, Bema i Reja zamontowane... Więcej
Informacje  

SMOG w Polsce – SMOG w Powiecie Myślenickim

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Trybunał Sprawiedliwości, opierając się na przedstawionych przez Polskę danych. Stwierdził, że od 2007 do 2015 r. włącznie, dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w... Więcej
Informacje  

CBOS: 80 proc. badanych deklaruje, że zagłosuje w wyborach samorządowych

Systematycznie wzrasta znaczenia wyborów władz samorządowych w porównaniu z wyborami władz ogólnokrajowych. Wskazuje na to najnowszy raport Centrum Badania Opinii Społecznej: „Wybory samorządowe – znaczenie, gotowość uczestnictwa oraz zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli”. CBOS podkreśla, że właściwie od dekady wybory samorządowe oceniane są przez opinię publiczną jako najważniejsze. W tegorocznym badaniu prawie połowa ankietowanych (47 proc.) określiła wybory samorządowe jako bardzo... Więcej