Brak chętnych na urzędników wyborczych

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński poinformował, że do poniedziałku, 5 marca, wpłynęło tylko około 70 zgłoszeń kandydatów na nowych urzędników wyborczych, a zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego w całej Polsce powinno być ponad 5,5 tys. urzędników wyborczych.

Jest bardzo mało chętnych do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego, to jest zatrważające i jest to dla nas największy problem” – przyznał przewodniczący PKW. Podkreślił, że nowi urzędnicy wyborczy powinni zostać powołani do końca kwietnia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu – mieszka. O funkcję urzędnika wyborczego mogą ubiegać się jedynie osoby, które pracują w administracji rządowej lub samorządowej, albo są zatrudnione w podległych lub nadzorowanych przez nie jednostkach. Podziału zadań pomiędzy urzędników wyborczych w danej gminie dokonywał będzie komisarz wyborczy.

Urzędników wyborczych powołuje Szef Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Kandydaci na urzędników wyborczych powinni składać swoje zgłoszenia do dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

 1. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,
 2. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,
 3. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
 4. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W powiecie myślenickim wakaty na urzędników wyborczych wyglądają następująco :

 • Dobczyce – 2
 • Lubień – 2
 • Myślenice – 4
 • Pcim – 2
 • Raciechowice – 2
 • Siepraw – 2
 • Sułkowice – 2
 • Tokarnia – 2
 • Wiśniowa – 2
informacja PKW
Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub