Burmistrz Szlachetka bez wotum zaufania

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zawierał m. in. Raport o stanie Gminy za rok 2018, który streścił w imieniu burmistrza  Sekretarz Gminy Robert Pitala. Po wygłoszeniu raportu nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Szlachetki. Za udzieleniem głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości pozostali radni wstrzymali się od głosu. W wyniku tak rozstrzygniętego głosowania wotum nie zostało udzielone.

Po tym głosowaniu Burmistrz Szlachetka zabrał głos oświadczając:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Tak naprawdę to Państwo nie tyle mi wyrażacie wotum zaufania, co wyraziliście absolutorium czy raczej opinie jak była sprawowana władza przez Pana burmistrza Macieja Ostrowskiego przypomnę od 1 stycznia 2018 roku do 2 listopada 2018 roku, czyli do dnia rezygnacji.
Tak że to Państwo wystawiacie tak naprawdę w tym głosowaniu wystawiliście ocenę, mówię tutaj do Radnych Klubu Macieja Ostrowskiego w stosunku do osoby, której imię i nazwisko firmujecie jako Państwa klub tak że tutaj gratuluję i widzę, że dalej Państwo mówicie macie na ustach frazesy o współpracy działań na rzecz Gminy co Państwo przed chwila właśnie wyraziliście.

Kolejnym punktem było głosowanie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 tutaj radni jednogłośnie zatwierdzili wykonanie budżetu za ubiegły rok przez Burmistrza.

Sesja mimo tak ważnych głosowań przebiegła w bardzo spokojnej atmosferze i zakończyła się po niespełna dwóch godzinach.

 

Powiązane wiadomości

Komentarze

  1. KrzakD

    Po prostu “Jemu się to należało” o ile mnie pamięć nie myli to kiedy Szlachetka był posłem wprowadzono to prawo.

komentuj wpis