Czcijmy naszych bohaterów godnie i z poszanowaniem prawa

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

W dniu 8 grudnia br. został uroczyście poświęcony obelisk mający upamiętnić miejsce śmierci Józefa Fijałkowskiego, pseudonim “Halniak” “Odwet”, pierwszego dowódcy drużyny dywersyjnej KEDYWU w strukturach Myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”.

Do naszej redakcji wpłynęła informacja, że to pamiątkowe miejsce zostało upamiętnione z naruszeniem obowiązujących przepisów. Mianowicie zgodnie z obowiązującymi przepisami postawienie obelisku wymaga zgłoszenia do Wydziału Architektury, Budownictwa i Remontów Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane wskazuje, że pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym pomniki. Przepisy nie przewidują definicji pomnika. Jednak jak stwierdzają sądy, należy przez to rozumieć dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne wzniesione dla upamiętnienia danej osoby lub zdarzenia historycznego, którego forma może być różna, w tym może to być obelisk lub głaz naturalny.

Postanowiliśmy sprawdzić w instytucjach sprawujących nadzór oraz wydających stosowne zgody i zezwolenia czy zostały dopełnione formalności dotyczące tej budowli.

W odpowiedzi na zapytanie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myślenicach informuje, że :

Obiekt objęty treścią wniosku (obelisk przy ulicy Burmistrza Andrzeja Marka w Myślenicach), na terenie działki wskazanej przez wnioskodawcę, nie figuruje w rejestrach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach dokonanych zgłoszeń do organu architektoniczno – budowlanego i przekazanych zgodnie z treścią art. 82b ust. 1 pkt 2c, na dzień udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź podobnej treści otrzymaliśmy z Wydziału Architektury, Budownictwa i Remontów Starostwa Powiatowego;

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie budowy obelisku upamiętniającego Józefa Fijałkowskiego w Myślenicach na działce nr 1698 w Myślenicach obr. 2 – uprzejmie informuję, iż do dnia dzisiejszego do Wydziału Architektury, Budownictwa i Remontów Starostwa Powiatowego w Myślenicach nie wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy przedmiotowego obelisku.

Chyba nikt z mieszkańców Myślenic nie ma wątpliwości, że naszych bohaterów musimy czcić i pielęgnować ich pamięć tutaj, u nas, lokalnie, bo tylko w naszych miejscowościach ich pamięć może być podtrzymywana i kultywowana. Nikt nie ma wątpliwości, że miejsca związane z tragicznymi wydarzeniami z naszej historii muszą być upamiętnione dla kolejnych pokoleń.

Tylko u nas lokalnie takie osoby jak Józef Fijałkowski mogą doczekać się swojej ulicy czy obelisku, ale takie inicjatywy muszą przebiegać i odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem, by nie wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji czy w końcu nie narażać inicjatorów na niepotrzebne komplikacji i odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów oraz wywoływać niepotrzebne zamieszanie wokół sprawy, która powinna być bez kontrowersji przeprowadzona od początku do końca.

Powiązane wiadomości