Czy oświata pogrąży gminy? Jak wzrastają wydatki na oświatę w Myślenicach i Dobczycach

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Jak wiadomo regulacje przeprowadzone przez rząd spowodował w gminach wzrosty wydatków na oświatę. Zmiany wprowadzone podczas trwającego roku budżetowego spowodowały trudności w finansowaniu oświaty, gdyż uchwalone finanse gmin nie przewidywały dodatkowego obciążenia jakie zostało dodane do jednostek samorządu terytorialnego.

Brakuje pieniędzy na prowadzenie szkół. Subwencja nie pokrywa kosztów reformy – tłumaczą włodarze gmin z terenu powiatu myślenickiego z którymi często rozmawiamy na ten temat.

Przyszły rok budżetowy może się okazać tragiczny dla większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Widoczny jest wzrost wydatków związanych z oświatą i zapewne odbędzie się to kosztem planowanych inwestycji, oby nie odbiło się to na tych już rozpoczętych, bo narazi to samorządy na dodatkowe, kolejne straty.

Skutki regulacji przeprowadzonych w 2019 roku oszacowane zostały w Gminie Myślenice na niespełna 4 mln. zł. Gmina otrzymała zwiększoną subwencję w kwocie 1.002.544 zł jak informuje skarbnik Gminy Anita Kurdziel.
W drugiej co do wielkości gminie powiatu myślenickiego – gminie Dobczyce koszty związane z wydatkami na wynagrodzenia dla nauczycieli zwiększyły się około 130 tysięcy zł na miesiąc. I jak informuje Sekretarz Gminy Dobczyce Małgorzata Góralik Piętka, ten wzrost nie został zrekompensowany. Gmina Dobczyce otrzymała zwiększoną subwencję oświatową na 2019 rok o kwotę 387 982 zł. Zaplanowany w gminie wzrost wypłat wynosić będzie około 460 tysięcy zł.

Na nasze pytania o sposoby finansowana wzrostu kosztów jakie gminy muszą ponieść zarówno przedstawiciel gminy Myślenice jak i Dobczyce wyklucza zaciąganie dodatkowych zobowiązań na ten cel. Środki które pokrywać będą zwiększone koszty finansowania oświaty pochodzą ze zmniejszenia wydatków gmin oraz ze zwiększonych dochodów gminy, jak deklaruje skarbnik gminy Myślenice.

Zbliża się okres, kiedy gminy uchwalać będą budżety na kolejny rok obrachunkowy i wydatki na oświatę jak zawsze stanowić będą największą część ich wydatków. W gminie Myślenice planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie mają wynieść 61,5 mln zł. Urząd dobczycki planuje, iż w ich gminie kwota ta będzie wynosić 23,2 mln zł przy wydatkach na ten sam cel w roku 2019 wynoszących 21,2 mln zł. Nie wiemy czy te szacowania obejmują podniesienie płacy minimalnej która ma nastąpić od stycznia 2020 roku oraz wzrost płac najmniej zarabiających nauczycieli o którym informuje minister edukacji, czy są jedynie szacowane na podstawie kosztów jakie zostały poniesione w wyniku wzrostu wynagrodzeń w oświacie które nastąpiły w 2019 roku.

Pełen obraz jak dużym obciążeniem dla budżetów gmin jest pokazanie wydatków ponoszonych na oświatę w stosunku do całego budżetu. I tak w przypadku Dobczyc oświata pochłonęła 27% jego wartości w 2019 roku, ale w 2020 roku ma to być aż 34%. Czyli co trzecia złotówka w Dobczycach wydawana będzie na oświatę. W Myślenicach realne wydatki poniesione na oświatę w 2019 roku stanowiły 40% budżetu gminy. W przyszłym roku mają wynieść zgodnie z projektem 35%.

Zmiana ta nie wynika jednak ze zmniejszenia wydatków oświatowych, ale ze wzrostu innych wydatków, w tym przede wszystkim finansowych z otrzymywanych prze Gminę dotacji (świadczenie 500+, Fundusz Dróg Samorządowych)co podkreśla skarbnik gminy Anita Kurdziel.

Po wprowadzeniu świadczenia 500+ budżety gmin wzrosły w znacznym stopniu co w pewnym wymiarze zaburza prawidłowe postrzeganie rozwoju budżetów gminnych, gdyż każda z jednostek samorządu terytorialnego otrzymuje dotację na ten cel i rozdysponowuje ją na jej odbiorców.

Coraz więcej miast i gmin w Polsce nie zgadza się na kolejne obciążenia w szczególności wynikające z wydatków oświatowych jakie ponoszą, których nie rekompensuje przekazywana subwencja oświatowa. Samorządy decydują się na kierowanie swoich roszczeń wobec budżetu centralnego na drogę sądową. Czy podobnie postąpią gminy powiatu myślenickiego, które na przykładzie dwóch największych gmin notują gwałtowny wzrost wydatków oświatowych? Pozostawiamy to do przemyślenia włodarzom tych gmin i ich radnym.

Jak wynika na przykładzie Myślenic i Dobczyc, wydatki związane z oświatą mogą wpłynąć i zapewne wpłyną na planowane inwestycje które zostaną zmniejszone lub zaniechane.

Powiązane wiadomości