Czynny punkt wydający karty EKUZ w Myślenicach

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.

Karty EKUZ w Myślenicach wydawane są w Punkcie Obsługi MOW NFZ – SPZOZ (Szpital W Myslenicach), ul Szpitalna 2, Budynek nr 5, parter pok. nr 17:

– w poniedziałki w godzinach 10:00-16:00
– we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:00-14:00

W ramach karty EKUZ podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju.

Więcej informacji na temat kart EKUZ można uzyskać pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

informacja: Powiat Myślenicki

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Skip to content