Droga na Chełm doczekała się remontu

Od dłuższego czasu trwała przepychanka pomiędzy Powiatem Myślenickim, a Gminą Myślenice o fragment drogi na Chełm, który jest w bardzo złym stanie. Wielokrotnie utarczki sporne i personalne animozje przesłaniały najważniejszy cel czyli dobro mieszkańców.

Dziś Powiat Myślenicki poinformował, że w dniach 19 listopada br. Rozpoczyna się remont odcinka drogi, o który trwał spór pomiędzy jednostkami samorządowymi.

Starostwo kończy spór, bo dobro mieszkańców i bezpieczeństwo w nadchodzącym okresie zimowym jest dla nas najważniejsze. Robimy to z myślą o ludziach dla których jest to jedyna droga komunikacyjna z Myślenicami.informuje Starosta Józef Tomal.

Remont dotyczy spornego odcinka drogi na części którego zostanie naprawiana uszkodzona nakładka od wylotu z lasu na odcinku około 200 m, a na pozostałej części załatane zostaną najbardziej uciążliwe dziury.tłumaczy Wicestarosta Rafał Kudas.

Dziękuję Panu Staroście Myślenickiemu Józefowi Tomalowi oraz Wicestaroście Myślenickiemu Rafałowi Kudasowi za załatwienie sprawy remontu odcinka drogi na Chełm. Starosta działa w interesie mieszkańców ponad wszelkimi podziałami. Cieszę się, że sprawy związane z remontem drogi na Chełm idą w dobrym kierunku powiedział Sołtys Chełmu Józef Chmiel podczas spotkania w Starostwie ze starostą Józefem Tomalem, wicestarostą Rafałem Kudasem, członkiem Zarządu Powiatu Bolesławem Pajką i sekretarzem Powiatu Mieczysławem Kęskiem.

Tym samym Starostwo kończy trwający spór i przystępuje do remontu drogi, która w dniach 19 listopada i 20 listopada w godzinach od 8.00 do 16.00 będzie nieprzejezdna z powodu wykonywanego remontu.

[post_gallery]

Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Skip to content