E-legitymacje od nowego roku szkolnego

Od września 2018 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom e-legitymacje szkolne. Minister edukacji podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Podpisane 26 kwietnia rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zawiera wzory e-legitymacji, świadectw szkolnych i arkuszy ocen.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych lub e-legitymacji przedszkolnych.
„Możliwość wprowadzenia e-legitymacji to odpowiedź na oczekiwania zarówno uczniów, ich rodziców, jak i dyrektorów szkół oraz samorządów” – podkreśla MEN w komunikacie.

Na rewersie wzoru nowej e-legitymacji znalazło się pole umożliwiające nadruk – w procesie personalizacji karty – numeru układu elektronicznego oraz kodu kreskowego. Możliwe będzie również kodowanie na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub