Handmade in Wiśniowa, książka autorstwa dr Joanny Dziadowiec-Greganić i Agnieszki Dudek

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o ukazaniu się książki autorstwa dr Joanny Dziadowiec-Greganić i Agnieszki Dudek pt. Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa wydanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Wiśniowa/Wrocław 2019, w serii „Archiwum Etnograficzne”.

Publikacja stanowi jeden z głównych efektów dwuletniego projektu badawczo-animacyjnego „Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018.

Poza formą drukowaną książka dostępna jest też w formie elektronicznej (format PDF i EPUB) na interaktywnej stronie projektu w zakładce: http://wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl/monografia/ .

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia niniejszej strony i zapoznania się z innymi elementami lokalnego wiśniowskiego archiwum społecznego m.in.: mapy profesji i (wy)twórców, katalogu gorsetów, wirtualnej wystawy dawnych fotografii, galerii fotograficznej, audio i wideo. W tej ostatniej znajdą Państwo m.in. etnograficzny dokument z projektu – film HANDMADE IN WIŚNIOWA. WIŚNIOWSKO RÓCNO ROBOTA. (https://www.youtube.com/watch?v=_okbMeQ7HKQ).

KMY sprawowało patronat nad projektem.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej serdecznie zaprasza na spotkanie promujące książkę, które odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia 2019 roku o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej.

HANDMADE IN WIŚNIOWA_streszczenie

 

Joanna Dziadowiec-Greganić, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UJ), magister kulturoznawstwa (specjalność: kulturoznawstwo międzynarodowe, Instytut Studiów Regionalnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). Laureatka XI edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, monografia: FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych, Warszawa 2016, seria „Kurs na kulturę”. Współautorka książki Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław/Wiśniowa 2019, seria „Archiwum Etnograficzne”.

Przewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV World – organizacji konsultacyjnej UNESCO i ECOSOC. Badacz, ekspert Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury-Sieć Badawcza w Warszawie, animator kultury w Agencji Eventowej „TatraGroup” z Zakopanego. Ekspert dziedzinowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ekspert w projekcie Małopolska Źródłem Tradycji (2017-2019) Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” (Nowa Akcja Zbierania Folkloru). W latach 2018-2019 adiunkt, sekretarz naukowy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Etnografia Nowa – The New Ethnography”.

W latach 2014-2017 wykładowca akademicki w Instytucie Kultury (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ) a w latach 2008-2014 w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ).

Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych: interdyscyplinarne krytyczne i stosowane studia nad dziedzictwem i pamięcią kulturową w kontekście różnorodności i zrównoważonego rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego, dziedzictwa międzykulturowego i dziedzictwa mniejszości, transformacji tradycji, trendów zmian w folklorze oraz marketingu dziedzictwa), turystyka kulturowa, etnodizajn i wzornictwo kulturowe, etnomarketing, antropologia widowisk kulturowych i ludyczności, performatyka, studia nad eventami i festiwalami, współczesny rytualizm i mitologie, zagadnienia tożsamości, etniczności, regionalizmu, lokalności, pogranicza, wielokulturowości i transkulturowości, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie różnorodnością. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współtwórca i wykonawca w ponad 20 projektach badawczych i animacyjno-kulturalnych. Badania naukowe łączy z praktyką jako menadżer i animator przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, koordynator naukowomerytoryczny, mentor i konsultant projektów, festiwali i mediów, jak i członek organizacji. Należy m.in. do Association of Critical Heritage Studies, Intangible Heritage Researchers Network, International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF), International Organization of Folk Art IOV World, Komisji Polskiej Akademii Umiejętności Zarządzania Kulturą i Mediami, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Sekcji Folklorystycznej PTL, Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy ZG PTL ds. współpracy z ICH NGO Forum), Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego „Cooperantis”. Pomysłodawczyni, współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Sekcji Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową przy Zarządzie Głównym PTL. Wieloletni członek Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” UR oraz współpracownik Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Obecnie pracuje nad projektem habilitacyjnym pt. Dyskursy ochrony i strategie zarządzania frontalnym i zakulisowym niematerialnym dziedzictwem kulturowym w Polsce a jego praktyki. Perspektywa antropologiczna, a także nad innymi autorskimi projektami badawczymi m.in. Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu, Góralskie mitologie współczesne, www.ethnomuseum-pl.academia.edu/JoannaDziadowiecGreganić.

Agnieszka Dudek – Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Podyplomowe Studia Menadżerskie w zakresie zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury oraz Uniwersytet Śląski, Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji. Współautorka książki Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wiśniowa/Wrocław 2019, seria „Archiwum Etnograficzne”. Współautorka, koordynatorka organizacyjna projektów badawczych m.in. projektów: Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna tradycja w działaniu, projekt dofinansowany z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w partnerstwie z Państwowym Muzeum Etnograficznym, Wiśniowsko godka – językowe dziedzictwo Wiśniowej oraz Wiśniowsko godka, projekty dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych” realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 2015-2017 członkini Rady przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, praca nad wypracowaniem rekomendacji do programów ministerialnych. W latach 2013-2015 członkini Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Instruktorka tańca, choreografka w zespołach: Zespół Regionalny „Banda Burek” (2015-2019), Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” (2004-2008), Zespół Pieśni i Tańca „Wadowice” (1999-2004). Od 2008 roku prezeska Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic, która koordynuje Ośrodek Działaj Lokalnie, prowadzi programy grantowe, realizuje projekty sieciujące, międzysektorowe, międzynarodowe i badawcze.

Powiązane wiadomości

0 0 votes
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content