Informacje  

Inwestycje ze środków unijnych i budżetowych gminy Dobczyce

Łącznie środki dotacyjne Unii Europejskiej jakie już pozyskała gmina Dobczyce w latach 2015 – 2017 na niżej wymienione zadania to 35 650 950 zł. Dodatkowo spodziewać się można jeszcze dwóch dotacji o wartości 7 180 590 zł, czyli łącznie 42 831 540 zł.

Aby wykorzystać te środki, w budżetach na kolejne lata musi znaleźć się część inwestycja jakim jest „wkład własny” w wysokości 26,4 mln zł. Oznacza to, że przygotowane do wykonania zadania będą miały wartość około 69,2 miliona złotych.

Aby zrealizować działania i zadania zapisane w programie wyborczym i strategii rozwoju gminy konieczne jest ich dobre przygotowanie i pozyskanie dużej ilości pieniędzy. To wymaga czasu. Przygotowanie dobrego projektu, zaczynając od pomysłu, koncepcji, opracowań planistycznych, konsultacji, projektów budowlanych, uzyskania zgód i pozwoleń, przez opracowanie analiz ekonomicznych, uzasadnień i wniosków o dofinansowanie, ocenę tych wniosków przez instytucje i urzędy reprezentujące donatorów, po podpisanie umów dotacyjnych, przeprowadzenie przetargów publicznych, aż do podpisania umów z wykonawcami i rozpoczęcia budowy, wymaga 5 lub więcej lat pracy wielu osób.

… Dziś chciałbym Państwu przedstawić wyniki tej pracy i efekty uzyskane w latach 2015 – 2017, w postaci „zdobytych” przez gminę pieniędzy tzw. unijnych. Nie są to pieniądze, które leżą na koncie gminy. To są środki, które donatorzy postawili nam do dyspozycji w wyniku pozytywnej oceny naszych projektów, programów i wniosków. Będziemy mogli je w pełni wykorzystać, ale po spełnieniu wielu warunków. Podstawowym warunkiem ich wykorzystania jest posiadanie wkładu własnego, czyli pieniędzy, które gmina sama musi wypracować i dołożyć do realizacji tych zadań. Nikt nie daje dotacji na 100% wartości tego, co się chce zrobić. Dofinansowanie to dodatek, pomoc o wielkości zróżnicowanej w zależności od rodzaju programu. Licząc średnią, na realizację naszych projektów, uzyskujemy wartość dofinansowania 62%. To jest dużo, dlatego skorzystanie z tych przyznanych już dotacji jest niezwykle ważne…” – mówi Burmistrz Paweł Machnicki.

Wkład własny to środki pochodzące z udziału gminy w podatkach, z kredytów i pożyczek oraz z gospodarowania majątkiem gminy, w tym ze sprzedaży tego majątku. Aby zgromadzić tak znaczny wkład własny gmina musi skorzystać z wszystkich możliwości, w tym sprzedać część majątku i zadłużyć się. Przez ostanie lata spłacone były zaciągnięte wcześniej długi, co pozwala teraz na zaciągnięcie nowych. Wielkość zadłużenia jest ograniczana przepisami, dlatego dochody ze sprzedaży majątku są niezbędne. Takie też jest stanowisko Rady Miejskiej.

Lista projektów, na które gmina Dobczyce uzyskała dotacje „unijne” to m.in. : uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce, obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Dobczyce poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na biomasę i paliwa gazowe, program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły ekologiczne na terenie Gminy Dobczyce, wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze, Centrum Usług Społecznych – Nasza Świetlica, zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego, SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, DobczyCe++.

… O skali zaawansowania realizacji programu przygotowanego na lata 2015 -2018 świadczą także zadania, które już zostały zakończone do 2017, a których wartość osiągnęła kwotę wielu milionów złotych. Takimi zadaniami była między innymi budowa kanalizacji w Stojowicach i Brzączowicach – Górkach, modernizacja cmentarza, budowa strażnicy OSP w Dobczycach, modernizacja ul. Słonecznej, Podgórskiej, dokończenie budynku KS Raba, budowa parkingu przy RCOS i wiele innych, drobniejszych, jak zakupy samochodów strażackich czy modernizacje dróg wiejskich, realizowanych zarówno w Dobczycach jak i w sołectwach...” podsumowuje Burmistrz Paweł Machnicki.

informacja Gmina i Miasto Dobczyce

 

dotacje_Dobczyce

 

Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

Napisz komentarz

Lub

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.