Jak wyłączyć ziemię z obwodu łowieckiego – Radosław AMBROŻY

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Już w najbliższych tygodniach czy miesiącach po raz pierwszy będziemy mogli skorzystać z prawa do wyłączenia naszych gruntów z obwodów łowieckich.

Do tej pory obowiązujące przepisy uniemożliwiały nie wpuszczenie myśliwych na własne grunty, obowiązujące do niedawna prawo swoje korzenie miały jeszcze w poprzednim ustroju. Dotychczas obwody łowieckie wyznaczone zostały z pogwałceniem prawa własności, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakazał zmianę tych przepisów.

Zeszłoroczne zmiany w prawie łowieckim dają właścicielom ziemi zupełnie inne prawa w dysponowaniu swoją własnością.

W sejmikach wojewódzkich trwa obecnie proces podziału kraju na nowe obwody łowieckie. Następnie nowe obwody będą musiały obwieścić na swoich stronach czy w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego i rozpocznie się okres konsultacji społecznych który będzie wynosił 21 dni. W okresie konsultacji każdy właściciel ziemi jaka znajdzie się w nowym podziale obwodów łowieckich będzie mógł zgłosić uwagi z wnioskiem o wyłączenie swojego terenu z nowego planu obwodów łowieckich.
Wyłącznie danego terenu oznacza, że myśliwi na tym terenie nie będą mogli polować i wykonywać żadnych czynności z zakresu gospodarki łowieckiej. Oznacza to, że na wyłączonym terenie nie można będzie między innymi budować ambon czy dokarmiać zwierząt na nęciskach oraz co bardzo ważne dla wielu osób wjeżdżać tam samochodami służącymi podczas polowań do transportu.

Bardzo ważna jest również kwestia odpowiedzialności za straty jakie wyrządza dzika zwierzyna. Wyłączając z obwodu łowieckiego dany teren na którym odbywa się uprawa rolnicza, właściciel nie traci prawa do odszkodowania. Jest jednak znaczna różnica w odpowiedzialności, gdyż za szkody na terenie wyłączonym nie będzie odpowiadało koło łowieckie lub nadleśnictwo lecz Skarb Państwa. Szacowaniem strat w uprawach rolnych zajmować się będą rzeczoznawcy wyznaczeni przez samorząd, a nie jak dotychczas np. myśliwych z koła łowieckiego.

Wnioskując o wyłączeniu swojej ziemi z nowych obwodów łowieckich trzeba spełnić warunki jakie określają nowe przepisy prawa łowieckiego. Jest to udowodnienie, że wnioskowana nieruchomość jest terenem o “szczególnych właściwościach” lub że prowadzona działalność na jej terenie będzie utrudniona przez gospodarkę łowiecką w stopniu częściowym lub całkowitym.

Nasuwa się odrazu pytanie kto spełnia warunki umożliwiające wyłączenie z obwodów łowieckich swoich terenów. W tej grupie możemy znaleść tych którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne, działalność rekreacyjną czy edukacyjną. Działalność która wiąże się z obecnością ludzi jest jednym z aspektów predysponujących do takiego wyłączenia. Do tej grupy należą również właściciela upraw ekologicznych.

Osoby które będą zainteresowane skorzystaniem z nowego prawa muszą pamiętać, że swoje wnioski udokumentowane należy składać podczas 21 dniowego okresu od ogłoszenia przez wójtów czy burmistrzów nowego planu obwodów łowieckich.

Powiązane wiadomości

Dodaj komentarz

Proszę się zalogować aby komentować.
  Subskrybuj  
Powiadom o