Klub Senior+ w Wiśniowej otwarty

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Potencjał drzemiący w seniorach jest wielki i nieopisaną stratą byłoby go nie wykorzystać. Seniorzy to skarbnica wiedzy i doświadczeń, które są wielką wartością i tylko umiejętne i mądre czerpanie z tych zasobów może być lekarstwem na wiele bolączek czasów obecnych.

Grupę niezwykle zaangażowanych i kreatywnych seniorów stanowią Ci z gminy Wiśniowa. Grupa licząca kilkadziesiąt osób od kilku lat spotyka się i aktywnie działa wewnątrz i na zewnątrz swojej organizacji, pracują z dziećmi i dla dzieci, przygotowując przedstawienia, działając na rzecz słabszych, chorych lub potrzebujących.

Największym problemem stowarzyszenia TKM, które powstało w oparciu o klub seniora był brak lokalu, w którym mogliby się spotykać bez konieczności rezerwowania miejsca i czasu w istniejących jednostkach gminy. Trwało to wiele miesięcy, aby po wytypowaniu miejsca zdobyć środki na jego odnowienie i przystosowanie na potrzeby stowarzyszenia i klubu, ale działając w myśl przysłowia „ co się odwlecze to nie uciecze” działania zostały zwieńczone sukcesem, czego wyrazem było uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w budynku starej kuźni.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali seniorzy wespół z urzędującym wójtem Bogumiłem Pawlakiem, oraz byłym wójtem Wiesławem Stalmachem. Dalsza część spotkania toczyła się w budynku GOK w Wiśniowej i było to uroczyste spotkanie opłatkowe z tradycyjnymi życzeniami i kolędowaniem.

Powiązane wiadomości

Dodaj komentarz

Proszę się zalogować aby komentować.
  Subskrybuj  
Powiadom o