Informacje  

Komunikat Burmistrza Dobczyc w sprawie organizacji ruchu w Rynku

Na wczorajszym spotkaniu (1 marca 2018r.) w sprawie uporządkowania ruchu samochodowego i parkowania w Rynku w Dobczycach oraz w związku z protestem przekazałem następujący komunikat:

Odstępuję od wprowadzenia nowej organizacji ruchu w Rynku.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, przedsiębiorców i dostawców o wzajemne poszanowanie potrzeb związanych z parkowaniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego i nie stwarzanie zagrożeń przez ich łamanie.

Istniejąca organizacja ruchu uniemożliwia wprowadzenie opłat parkingowych, ponieważ opłaty można pobierać tylko za parkowanie na wyznaczonych miejscach. Jest możliwe wprowadzenie opłat na Małym Rynku. Oczekuję jednoznacznego stanowiska zainteresowanych w tej sprawie właścicieli sklepów z Małego Rynku.
Dokonałem zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na budowę parkingów na działkach gminnych za ośrodkiem zdrowia w stronę ul. Piłsudskiego. Szacowana liczba miejsc parkingowych 50, z możliwością podwojenia na sąsiednich działkach. (rys. nr 1)

Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Podgórskiej będzie realizowana w ramach projektu „Zagospodarowanie rekreacyjne otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”. Liczba zaprojektowanych miejsc parkingowych 160, dodatkowo miejsce do obsługi podróżnych przez autobusy. (rys. nr 2)

W porozumieniu Gminy z Bankiem Spółdzielczym przygotowany został projekt zagospodarowania terenu za budynkiem starej biblioteki, z otwarciem komunikacji do Rynku i miejscami parkingowymi dla klientów. Gmina i Bank dokonały odpowiednich podziałów działek. Projektowane 12 miejsc parkingowych. Możliwość dodatkowych około 20 miejsc na działkach sąsiednich. (rys. nr 3)

Przy rozbudowie i modernizacji Przedszkola nr 3 zostanie wykonanych dodatkowo 16 miejsc parkingowych. (rys. nr 4)

Na terenie „Pod zaporą” (ul. Budowlanych), w ramach planu rewitalizacji projektowane jest utworzenie w pierwszym etapie 125 miejsc parkingowych i 4 stanowisk dla autobusów, w kolejnym etapie 97. (rys. nr 5)

W imieniu gminy przejąłem aktem notarialnym od Spółdzielni Mieszkaniowej parking przy ul. Wesołej, dzięki temu stał się on parkingiem publicznym (bez możliwości wprowadzenia wyłączności na rzecz członków spółdzielni)

Oświetlenie parkingu na ul. Szkolnej (za RCOS) zostanie wykonane na wiosnę tego roku.

Miejsca postojowe dla pracowników urzędu na posesji Rynek 21 zostały zorganizowane po to, aby ich samochody nie zajmowały miejsca na parkingach publicznych w Rynku. Podejmę rozmowy z właścicielem sąsiedniej posesji w celu uzgodnienia możliwości otwarcia dla wszystkich w soboty i niedziele.

W rozmowach z ks. Proboszczem Kazimierzem Turakiewiczem uzyskałem informację, że nie ma przeszkód, aby wierni parkowali swoje samochody na terenach utwardzonych koło plebanii.

Inwestor, który planuje budowę obiektu przy ul. Kościelnej (róg z Rynkiem) projektuje ok. 10 miejsc parkingowych, w rozmowie zadeklarował, że będą to miejsca publicznie dostępne (podobnie jak przy nowym pawilonie na ul. Witosa).

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Paweł Machnicki

 

Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

Napisz komentarz

Lub