Podsumowanie 12 lat Józefa Tomala na stanowisku Starosty Powiatu Myślenickiego i połowy obecnej kadencji na konferencji w nowo powstającej siedzibie Starostwa

W nowo budowanej siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyła się konferencja prasowa Starosty Józefa Tomala, Wicestarosty Rafała Kudasa oraz członków zarządu Powiatu Myślenickiego podczas której została podsumowana połowa bieżącej kadencji władz Powiatu Myślenickiego oraz 12 lat piastowania przez Józefa Tomala stanowiska Starosty Powiatu Myślenickiego.

Na konferencji zapowiedziano jednocześnie plany jakie Zarząd Powiatu ma na drugą połowę kadencji.

Z informacji jakie przekazał Starosta Tomal wynika, że prawie 13 mln. zł przekazano w ciągu pierwsze połowy kadencji na ochronę bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców powiatu. Zmodernizowano 29 km dróg i wybudowano 22 km chodników. Znacznymi inwestycjami były roboty związane z mostami.

Jak podkreślał Starosta ważnym elementem jest wspieranie jednostek strażackich na terenie powiatu. Mimo, że jest to zadanie gminy to w budżecie Starostwa zawsze znajdują się środki by zasilić jednostki OSP. Podobnie sprawa wygląda z Komendą Powiatową Policji do której trafiło 80 tys. zł czy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała dotacje w wysokości 35 tys. zł.

Powiat Myślenicki, co wielokrotnie było podkreślane podczas konferencji wyróżniany jest i nagradzany w różnych prestiżowych konkursach. Przykładem takim jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa wyróżniony w ostatniej edycji zestawienia Innowacyjny Samorząd 2021. Tylko w latach 2019-2021 na ten cel zostało przekazane 2,5 mln zł.

Jednym z najważniejszych projektów w strategii powiatu jest myślenicki szpital. Który na przestrzeni ostatniego okresu dzięki przekazanym środkom wykonał wiele koniecznych remontów i przebudów m.in. powstała Centralna Sterylizatornia i Diagnostyka Obrazowa – które dodatkowo zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W okresie od 2018 do 2020 roku liczba hospitalizowanych pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach wyniosła ok. 33 000 osób. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy pacjentów otrzymało pomoc w SOR.

Jak w każdym samorządzie wiele inwestycji skupiło się na edukacji. W 6 zespołach szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki, uczy się łącznie 4 371 uczniów. Tego obszaru również dotyczyły inwestycje poprawiające wyposażenie i infrastrukturę w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznym w Myślenicach oraz Zespole Szkół w Dobczycach gdzie powstały Centra Kształcenia Zawodowego. Natomiast Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach wzbogacił się niedawno o nowy budynek informatyczny.

Dokładne te same filary mają być celem w kolejnej części kadencji władz powiatowych. Już niebawem ma zostać uruchomiony projekt “Zdrowa Rodzina”, a w szpitalu planowana jest modernizacja: oddziału Wewnętrznego, neurologii i ortopedii. kolejnym zadaniem mają być inwestycje edukacyjne. Rozbudowa I LO im. T. Kościuszki oraz dostosowanie obiektów szkół ponadpodstawowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Duży nacisk jak zapowiadają przedstawiciele Starostwa kierowane ma być na obszar bezpieczeństwa poprzez kontynuowanie programu “Bezpieczne Przejścia” m.in m.in. w miejscowościach: Krzczonów czy Zakliczyn (gm.Siepraw) wraz z zatokami autobusowymi oraz w Myślenicach na ul. Słowackiego a także Żwirki i Wigury.

W programie na drugą część kadencji przewidziane są inwestycje w infrastrukturę drogową i transportową. Wykonana ma zostać przebudowa drogi powiatowej – ul. Długa w Sieprawiu, przebudowa drogi powiatowej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice, Powiat Myślenicki. Swoje miejsce w planach znalazła również przebudowa drogi powiatowej ul. K.Wielkiego w Myślenicach, droga powiatowa w miejscowości Brzezowa, droga powiatowa na odcinku Myślenice – Wiśniowa wraz z przebudową: skrzyżowania z drogą powiatową Osieczany – Trzemeśnia – Zasań na rondo i obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Osieczany i Droginia. Wybudowany powinien być most ciągu drogi powiatowej Tokarnia – Bogdanówka w miejscowości Bogdanówka wraz z dojazdami oraz przebudowana droga powiatowa – Tenczyn – Glisne (gm. Lubień).

Duży nacisk ma być kładziony na poprawę jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. W III kwartale 2021 planowane jest oddanie do użytku nowego budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach, w którym będą znajdować się następujące wydziały: Geodezji, Kartografii i Katastru, Architektury i Budownictwa, Komunikacji, Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska oraz Archiwum Starostwa Powiatowego w Myślenicach. W nowym budynku planowane jest również uruchomienie Punktu Paszportowego.

Ilość zadań jakie stawia przed sobą Zarząd Powiatu Myślenickiego jest duża i ambitna czy powiedzie się realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji czas pokaże. Jak podkreślał Starosta Tomal były już przypadki w jego historii jako Starosty gdy zaplanowane sprawy uległy gwałtownym zmianom pod wpływem zewnętrznych czynników niezależnych od nikogo jak klęski żywiołowe czy często nawiedzające nasz teren powodzie.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji z powstającej siedziby Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Powiązane wiadomości

Skip to content