Koniec z obowiązkowymi maseczkami na świeżym powietrzu

Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Rozporządzenie rządu w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Maseczki przestaną być potrzebne m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych. Przy zachowaniu dystansu 1,5 m nie będą także konieczne w przypadku zgromadzenia na świeżym powietrzu.

Maseczki pozostają m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach powietrznych, w kinach, teatrach, muzeach, galeriach sztuki, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach kultu religijnego.

Rozporządzenie w odniesieniu do lokalu lub wydzielonej strefy gastronomicznej zaznacza, że klienci są zobowiązani zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc, w których będą spożywali posiłki i napoje. Nakaz noszenia maseczek dotyczy obsługi.

Gastronomia może wznowić działalność pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik, a odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

informacja Onet.pl
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content