Kurator oświaty Barbara Nowak chce odwołania dyrektor SP1 w Dobczycach

Nie wyobrażam sobie, że 1 września, kiedy sprawa dyscyplinarna będzie jeszcze w toku, żeby ta pani funkcjonowała jako dyrektor. Zarzuty, z mojego punktu widzenia, są zbyt poważne.mówi dla mediów Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.

Zakończyła się kontrola jaką na wniosek burmistrza Dobczyc przeprowadził rzecznik dyscypliny przy wojewodzie. Kontrola Kuratorium Oświaty w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach związana była z udziałem uczniów w wydarzeniu Tour de Konstytucja w dniu 8 czerwca br.

Jak utrzymują organizatorzy wydarzenie miało charakter apolityczny, a jego głównym celem było przedstawienie roli konstytucji i prawa w codziennym życiu.

Kontrola kuratorium zakończyła się protokołem w którym nadzór wytyka m.in. błędy w rejestrze wyjść grupowych szkoły polegające na nieprawidłowej dacie wyjść, braku zgody rodziców czy celów opuszczenia szkoły przez uczniów. W efekcie przeprowadzonej kontroli małopolska kurator oświaty powiadomiła burmistrza Tomasza Susia o stwierdzonych uchybieniach.

Ranga tych uchybień, w opinii kurator, pozwala burmistrzowi skorzystać z możliwości wdrożenia procedury określonej w art. 66 ustawy prawo oświatowe, a dokładnie w ust. 1 pkt 2, który mówi o tym, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może on odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. utrzymuje Barbara Nowak w wywiadzie dla Dziennika Polskiego.

Co więcej, sama kurator nie ukrywa, że tak właśnie by postąpiła, a przynajmniej zawiesiła dyrektor do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.

Od samego początku sprawa budzi kontrowersje u małopolskiego kuratora oświaty i ministra edukacji. Zupełnie inne zdanie ma część rodziców uczniów szkoły w Dobczycach, którzy biorą w obronę dyrektor i nauczycieli ich dzieci. Stworzyli oni grupę na portalu społecznościowym i zorganizowali zbiórkę podpisów pod petycją “Murem za dyrekcją i nauczycielami z SP1 Dobczyce” gdzie podobne zdanie wyraziło ponad 750 osób.

Czy uczniowie po powrocie spotkają w szkole nowe władze placówki? Na dzień dzisiejszy w wypowiedzi dla mediów burmistrz Dobczyce informuje, że nie przewiduje zawieszenia dyrekcji szkoły.

Powiązane wiadomości

Skip to content