LKS Górki po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym

Zmiany personalne w klubowym zarządzie, obszerne i dokładne sprawozdania finansowe i z działalności, merytoryczna dyskusja i jednogłośne absolutorium, to krótkie podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym klubie, które odbyło się w minioną sobotę w hali sportowej Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze rozpoczął prezes LKS Górki – Jacek Wojciech Górka, który po krótkiej przemowie powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

– burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – p. Jarosław Szlachetka,

– starosta Powiatu Myślenickiego – p. Józef Tomal,

– radny Rady Powiatu – p. Jan Bylica,

– radny Sejmiku Wojewódzkiego – p. Stanisław Bisztyga,

– prezes TS Sokół –  p. Marek Mikoś,

– prezes PZH Gołębi Pocztowych, oddział Myślenice – p. Stanisław Obierzyński,

– prezes LKS Respekt Myślenice – p. Jan Dziadkowiec

– właściciel firmy MAT – p. Tomasz Zając

– sympatycy, kibice oraz sami zawodnicy.


Następnie jednogłośnie przyjęto opierający się o czternaście punktów program zebrania oraz wybrano przewodniczącego, protokolanta, komisję wyborczo – mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.

Wybrano:

– przewodniczącego zebrania: Maciej Górka

– protokolanta: Oliwier Bzowski

komisję wyborczo – mandatową w składzie: Rafał Bujas, Kamil Plewa, Piotr Górka

– komisję uchwał i wniosków w składzie: Andrzej Szlachetka, Jarosław Kuchnia, Marek Zięba

Kolejny punktem było sprawozdanie z działalności przedstawione przez sekretarza zarządu – Oliwiera Bzowskiego. Podsumowano w nich osiągnięcia sportowe drużyn LKS Górki w minionym czteroleciu oraz wyszczególniono najważniejsze z nich, jakim był awans do rozgrywek A-klasy po sezonie 2016/17. Klub aktualnie zrzesza 74 aktywnych członków i posiada własny kompleks sportowy. Przedstawiono także wszystkie organizacje wspierające stowarzyszenie, a także większe uroczystości organizowane w czasie okresu sprawozdawczego.

Następnie do głosu doszedł skarbnik LKS Górki – Maciej Górka, który przedstawił treściwe sprawozdanie finansowe. Omówił źródła pozyskiwania środków na działalność statutową i poinformował, że klub każdy rok kończył z niewielką, ale przewagą aktyw i czterolecie zakończył na plus. Dokładnie przedstawione zostały wszystkie koszty poniesione przez zespół, a także wpływy z licznych dotacji lub darowizn. Po zakończeniu podsumowania finansowego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Sławomir Pilch – przedstawił sprawozdanie tejże instytucji jako organu nadzorczego. Komisja Rewizyjna wyraziła zadowolenie z dotychczasowej pracy zarządu i zgłosiła wniosek o absolutorium.

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, a wszyscy członkowie jednogłośnie poprali zgłoszenie, oznaczające udzielnie absolutorium dla zarządu LKS Górki za lata 2015-2018. Następnie nadszedł czas wyboru nowych władz LKS Górki. Ustępujący prezes zaproponował powiększenie zarządu do liczby siedmiu członków oraz niezmiennie trzech członków do komisji rewizyjnej, a także nominował poszczególne kandydatury. Członkowie stowarzyszenia przyjęli wyżej wspomniane propozycje, a następnie ogłoszono pięć minut przerwy w celu ukonstytuowania się nowego zarządu, który od soboty wyglądał będzie następująco:

Skład zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Górki” w Myślenicach:

Prezes – Jacek Wojciech Górka

Wiceprezes ds. sportowych – Marcin Rabka

Wiceprezes ds. ogólnych – Tomasz Stanach

Skarbnik – Maciej Górka

Sekretarz – Oliwier Bzowski

Członek zarządu ds. finansowych – Michał Wierzba

Członek zarządu ds. sportowych – Marek Ulman

Skład Komisji Rewizyjnej Ludowego Klubu Sportowego „Górki” w Myślenicach:

Przewodniczący – Sławomir Pilch

Członek – Mateusz Ulman

Członek – Grzegorz Górka


Po zakończeniu wyborów skarbnik i sekretarz przedstawili plany finansowe i działalności klubu na nową kadencję, a wśród nich znalazły się m.in.: utworzenie młodzieżowej drużyny LKS Górki, doskonalenie i rozbudowa kompleksu sportowego przy ul. Solidarności 6, ścisła współpraca ze stowarzyszeniami czy organizacja obchodów 15-lecia LKS Górki.

Przechodząc do kolejnego punktu zebrania zarząd LKS Górki złożył na ręce zaproszonych gości, sponsorów, organizacji współpracujących w klubem, osób prywatnych najszczersze podziękowania za współpracę oraz okolicznościowy dyplom.

Po wstępnych planach nowego zarządu nastąpiła merytoryczna dyskusja. Podczas niej głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich był burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – Jarosław Szlachetka. W swojej przemowie podkreślił wielkie zaangażowanie członków klubu, a także zaznaczył międzypokoleniową działalność każdej osoby poświęconej drużynie sportowej reprezentującej Górne Przedmieście. Padła również deklaracja współpracy, a także serdeczne życzenia rozwoju rodziny piłkarskiej klubu Górki. Swój głos zabrał także starostwa Powiatu Myślenickiego – Józef Tomal, zwracając szczególną uwagę na atmosferę w klubie i wierność kibiców, którzy mimo różnych okresów zawsze trwali przy drużynie. W czasie dyskusji poruszono także temat inwestycji, jak m.in. budowa zadaszenia nad jedną z trybun czy placu zabaw na Górnym Przedmieściu. W pamięci z pewnością pozostanie wypowiedź jednego z kibiców, który reprezentując dosyć liczebną grupę sympatyków, podziękował za wspaniałe emocje, a sami zawodnicy nie kryli wzruszenia za tak piękne słowa. Głos w zebraniu zabrał także trener pierwszej drużyny Wojciech Czajka. Chociaż pierwotnie wielu zniechęcało do pracy w naszym zespole, to szkoleniowiec nie krył słów podziękowania i zadowolenia z dotychczasowej współpracy. Wspomniał również o fenomenie sportowym Gminy Myślenice, która zrzesza kilkadziesiąt klubów, specjalizujących się w różnych dyscyplinach.

W dyskusji głos zabrał również Maciej Górka, który zaprezentował nowego trenera drugiej drużyny Górek, a został nim wieloletni piłkarz naszego klubu – Andrzej Szlachetka. Nowemu szkoleniowcowi popularnemu zespołowi rezerw życzymy samych sukcesów w swojej pracy!

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad planami: działalności i finansowym, a następnie wnioskami zaprotokołowanymi w trakcie zebrania. We wszystkich głosowaniach członkowie wyrazili jednomyślną zgodność, co świadczy o zadowoleniu z dotychczasowej pracy zarządu.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom za liczne pojawienie się i branie aktywnego udziału w zebraniu. Osobne podziękowania kierujemy do wszystkich gości za uświetnienie swoją obecnością tego ważnego dla nas wydarzenia. Przy okazji zapraszamy do wspierania ekip piłkarskich LKS Górki w meczach ligowych w rundzie wiosennej!

źródło: Oliwier Bzowski


Pełna galeria zdjęć – Zebranie Walne LKS GÓRKI MYŚLENICE – kliknij tutaj.

Polub tę informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub

Witaj !

JEŚLI NASZE MEDIA MAJĄ :

SŁYSZEĆ , WIDZIEĆ , MÓWIĆ

MUSIMY MIEĆ NA TO PIENIĄDZE – WIĘC

WESPRZYJ KMY.PL