Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny “Bezpieczny dom”. Środki trafią m.in do DPS, ZOL i OIKiP

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Rozstrzygnięto nabór wniosków o grant w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny “Bezpieczny dom”. Wsparcie kierowane jest do publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących całodobowe placówki pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakłady opieki długoterminowej.

Na liście rankingowej wnioskodawców rekomendowanych do otrzymania grantu znalazły się także jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Myślenicach, są to:

– Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu – dofinansowanie w wysokości: 66 960 zł
– Dom Pomocy Społecznej “Biały Potok” w Trzemeśni – dofinansowanie w kwocie: 77 700 zł
– Dom Pomocy Społecznej im. T. Piekarza w Harbutowicach – dofinansowanie w kwocie: 77 700 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach – 10 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in.na doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz na sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.podkreślił starosta Józef Tomal.

Na liście znalazł się też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szpitalu w Myślenicach z kwotą dofinansowania w wysokości 80 608,30 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Cieszę, że udało nam się pozyskać dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 300 tysięcy złotych w I module tego programu.dodał wicestarosta Rafał Kudas.

Granty są współfinansowane ze środków EFS w ramach RPO WM Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

informacja Powiat Myślenicki

Powiązane wiadomości

0 0 głosuj
Oceń artykuł
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze

0
Chcielibyśmy poznać Twoje zdanie, proszę o komentarz.x
()
x