Małopolski Tele – Anioł w Myślenicach

W dniu 6 czerwca 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski podpisał list intencyjny dotyczący współpracy przy projekcie „Małopolski Tele – Anioł”. Projekt ten realizowany jest przez Województwo Małopolskie wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Czym jest Tele Anioł?

Jest to projekt skierowany do osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W jego ramach 10 000 mieszkańców województwa małopolskiego zostanie wyposażonych w bezpłatne opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM. Dadzą one możliwość całodobowego kontaktu z Centrum Teleopieki. Wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie podczas którego oceniony zostanie stopień zagrożenia i udzielona zostanie pomoc lub wsparcie adekwatne do wezwania. Do Centrum uczestnicy będą mogli także zadzwonić by uzyskać pomoc w sprawach dotyczących życia codziennego oraz informację o np. przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej. Uczestnicy będą mogli także skorzystać ze wsparcia asystentów i psychologa.
Dodatkowo 3216 uczestników otrzyma wsparcie w postaci usług opiekuńczych i sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Będą one świadczone do 12 miesięcy w wymiarze 20 godzin dla osoby na miesiąc. A w ich zakres wchodzić będzie m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna czy też zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:
– mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego
– być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.)

Dodatkowo punktowane będzie spełnianie kryteriów dotyczących m.in. posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, czy też nie przekraczania określonego kryterium dochodowego. Ich pełny wykaz znajduje się na stronie internetowej teleaniola oraz na stronie Gminy www.myslenice.pl

Żeby skorzystać z teleopieki, niezbędne jest złożenie specjalnego wniosku. Są one przyjmowane m.in. w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów jakie należy spełniać, wraz z regulaminem projektu formularzami zgłoszeniowymi oraz harmonogram rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej: www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

Informacji na temat programu oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. tel: 12 639 23 08, e-mail: promocja@myslenice.pl

informacja UMiG Myslenice

 

Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub