Modernizacja szkoły w Trzebuni w gminie Pcim. Niemal 3,5 miliona złotych na remont szkoły

Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, premier Mateusz Morawiecki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczył 3 480 000 złotych dla gminy Pcim na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Kulturalnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową i przeciwpożarową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną obejmującą wewnętrzny układ komunikacyjny, na działce nr 10992 w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim.

Dzięki dofinansowaniu rządu premiera Mateusza Morawieckiego uczniowie szkoły w Trzebuni zyskają zmodernizowaną placówkę. Budynek nowoczesny w pełni bezpieczny. Zakres modernizacji budynku obejmuje m.in. montaż ekologicznych instalacji grzewczych oraz energooszczędnych źródeł światła. To bardzo ważne, byśmy dbali także o nasze środowisko. Bo czyste powietrze, to nasza wspólna sprawa.mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Budynek wymaga kompleksowych działań zwiększających jego efektywność energetyczną, likwidacji przestarzałych rozwiązań oraz zastosowania nowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Kompletna modernizacja przyniesie korzyści nie tylko środowiskowe, ale również ekonomiczne. Zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak i ograniczenie strat ciepła.

Jest to dla nas podniosła chwila, bo po tylu latach starań podpisujemy umowę na dofinansowanie szkoły. Do tej pory próbowaliśmy pozyskać środki z wielu źródeł i cieszymy się, że Pan Wojewoda wychodzi nam z pomocą i to dofinansowanie z budżetu Premiera za pośrednictwem Wojewody do nas trafia.mówił Piotr Hajduk.

W ramach zadania realizowanego w 2021 roku planuje się ocieplenie fundamentów, stropu wraz z remontem dachu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem lub wełną mineralną, wymianę części stolarki okiennej oraz drzwi. Planowana jest modernizacja punktów świetlnych na oświetlenie energooszczędne, wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne oraz wymiana przewodów przemysłowych wraz z izolacją cieplną i grzejnikami na nowe z zaworami termoregulacyjnymi. Zostaną również zamontowane zasobniki centralnej wody użytkowej, ogrzewane powietrzną pompą ciepła, spełniające wymagania Odnawialnych Źródeł Energii. Inwestycja obejmuje modernizację sal dydaktycznych oraz przebudowę obiektu, zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej w 2021 roku, oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 7 518 667,04 złotych. Środki własne gminy to kwota 4 351 373,05 zł, w tym 4 300 000 zł w ramach pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Kwota przyznanego dofinansowania stanowi ponad 44% kosztów całej inwestycji.

informacja: UW Małopolskiego

Powiązane wiadomości

Skip to content