Nie wyobrażam sobie by ktoś z radnych był przeciw takiej inicjatywie i nie zagłosował za tym projektem – mówi Grażyna Ambroży

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Do przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach wpłynął projekt podpisany przez grupę radnych dotyczący utworzenia w gminie Myślenice „Rady Senioralnej”, którego jest Pani autorką. Jaki jest cel utworzenia takiej rady i czy takie ciało doradcze jest w gminie potrzebne?

Taki projekt został złożony i według zapewnień przewodniczącego Jana Podmokłego będzie on procedowany na najbliższych komisjach oraz na sesji. Rada senioralna to ciało doradcze, którego zadaniem jest opiniowanie i przedstawianie potrzeb ludzi starszych z terenu naszej gminy, jednocześnie my radni winniśmy czerpać wiedzę z doświadczenia życiowego tych osób, które mają inne często lepsze spojrzenie na problemy swojej grupy wiekowej jak i na to co winno się dziać w gminie w sprawie polityki senioralnej, ale i wielu innych kwestiach. Ich doświadczenie życiowe oraz czas jaki mogą poświęcać na prace społeczna nie może zostać zmarnowany. Dodać należy, że w 2013 został dodany artykuł 5c do ustawy o samorządzie gminnym w który ustawodawca dał wyraźną podstawę dla rad gmin umożliwiającą powołanie gminnej rady seniorów. Gmina jest dobrem wszystkich mieszkańców i ma zaspokajać ich najważniejsze potrzeby, a gdzie indziej jak nie na poziomie lokalnym wiemy czego potrzebują seniorzy i kto inny jak nie oni sami najlepiej potrafią zdefiniować swoje problemy. Naszym zadaniem zaś jest pomóc im w stwarzaniu programów aktywizacji i wsparcia dla osób starszych. Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny tak określił ustawodawca. Jednocześnie należy dążyć do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych. Według mnie powołanie Rady seniorów może pomóc we współpracy pomiędzy różnymi organizacjami osób starszych działającymi na terenie Gminy oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych. Dzięki Radzie Seniorów będą mogły połączyć siły a zyskać na tym powinni seniorzy.

Czy taka inicjatywa i utworzenie rady jest potrzebne?

Utworzenie takiej rady jest efektem wielu rozmów oraz próśb osób starszych, nie chcę tworzyć takiego ciała na siłę, lecz realizować prośby mieszkańców, którzy chcą w czynny sposób angażować się w życie gminy, dzielić się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Z perspektywy ich życia wiele kwestii wygląda inaczej i my winniśmy się wsłuchać w głos osób mających większy bagaż życiowy.
Obserwując inne gminy, gdzie takie rady zostały wcześniej utworzone widać, że takie ciało doradcze bardzo często zauważa kwestie łatwe do poprawy, drobne a jednak bardzo ważne dla seniorów, na które my nie zwracamy uwagi. Jednocześnie aktywizacja osób starszych wpływa za integrację tej grupy wiekowej i owocuje lepszą współpracą z młodszymi pokoleniami. Musimy nauczyć się wykorzystywać kapitał intelektualny, wiedzę i doświadczenie osób starszych.
Mamy w Gminie wiele organizacji skupiających seniorów jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, który sprawdza się znakomicie, Klub Seniora, Związek Emerytów i Rencistów i inne i mam nadzieję, że również Rada Senioralna zostanie dobrze przez seniorów przyjęta i zobaczą w niej szansę na kształtowania gminy i ich potrzeb przez pryzmat współpracy z radą miejską i Panem Burmistrzem. Dzięki Radzie Seniorów wszystkie organizacje działające na rzecz seniorów będą mogły razem działać, rozwinie się współpraca i komunikacja między nimi. Utworzenie Rady Senioralnej jest często iskrą zapłonu czasem w samorządach, częściej w środowiskach senioralnych rzadko w obu przypadkach. Myślę, że w naszej gminie ciężej będzie przekonać do utworzenia rady Radnych niż seniorów, którzy według moich rozmów na takie ciało już długo czekają. Mam nadzieję, że nie będą przeciwni powstaniu takiej rady, jak można odmówić seniorom.

Jakie koszty wiążą się z utworzeniem takiej rady?

Chcę tutaj podkreślić, że praca w Radzie Senioralnej ma charakter społeczny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. Chciała bym by spotkania tej rady odbywały się na Sali posiedzeń Rady Miejskiej. Rada ma posiadać własnego sekretarza, który będzie sporządzał protokół z posiedzeń Rady dlatego wydaje się, że powstanie rady nie będzie generować kosztów dla budżetu gminy, potrzebne jedynie miejsce i chęci do powołania rady czyli do wysłuchania osób starszych.

Kto może zostać członkiem takiej rady?

Kto może zostać członkiem Rady Seniorów określi przygotowywany Statut Myślenickiej Rady Seniorów. W złożonym przeze mnie projekcie członkiem Rady Seniorów mogą zostać wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Myślenice i które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Kiedy projekt może zostać zrealizowany i wejść z w życie?

To będzie zależało jedynie od woli Radnych Rady Miejskiej, czy będą chcieli podjąć taka uchwałę. Jeżeli Radni opowiedzą się za powstaniem w gminie Myślenice Rady Senioralnej to uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu miesiąca od ogłoszenia informacji o składzie Rady Seniorów.
Nie wyobrażam sobie by ktoś z radnych był przeciw takiej inicjatywie i nie zagłosował za tym projektem. To projekt ponad podziałami, moim zdaniem dobry dla mieszkańców i to nie tylko seniorów, ale również osób młodszych, którzy winni się uczyć i czerpać doświadczenie od pokolenia które etap popełniania błędów ma już za sobą. Czy należy się bać dać głos osobom starszym pytać ich o radę czy wręcz oddać inicjatywę w ich ręce? Chyba nie. Należy tylko dopracować statut, a kto się boi podzielić władza i pytać o radę zobaczymy podczas głosowania nad uchwałą.

 

Powiązane wiadomości