Powiat myślenicki: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajęła się problemem wjazdów do lasu quadów i crossów oraz niszczenia terenów leśnych i prywatnych działek

W piątek (16 kwietnia br.) miało miejsce posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku rady Powiatu Myślenickiego, w której uczestniczyli obok radnych – członków komisji, starosta i wicestarosta powiatu oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśnictwa Myślenice.

Poruszony został problem jaki występuje na terenie powiatu myślenickiego od dłuższego czasu czyli wjazdów do lasów kierowców quadów, motocykli crossowych oraz samochodów terenowych, co często skutkuje niszczeniem pieszych szlaków turystycznych, terenów leśnych oraz prywatnych działek.

Problem ten był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców, a ostatnio poruszany również na sesji Rady Powiatu przez radnego Jana Bylicę.

Zadaniem komisji bezpieczeństwa i porządku jest stworzenie programu zapobiegania przestępczości i porządku publicznego. Oczekiwałbym, że spróbujemy wypracować długoletni mechanizm działania, który zapobiegałby temu zjawisku i zmieniłby ten stan rzeczy. W ten sposób to funkcjonować nie może. To moim zdaniem jest nie do przyjęcia.mówił radny podczas sesji.

Najwięcej uwag wnoszą mieszkańcy, którzy obserwują systematyczną dewastację szczególnie żółtego szlaku prowadzącego na górę Dalin, czyli trasy jaką najczęściej poruszają się quady i crossy. Lecz problem ten dotyczy również wielu innych lokalizacji na terenie powiatu myślenickiego. Podobne głosy na sesji podnosili radni powiatowi z Dobczyc czy Pcimia, którzy apelowali by w razie potrzeby wprowadzić nawet kategoryczny zakaz wjazdu do lasu bez potrzeby.
Podczas sesji i późniejszej komisji swoje stanowisko przedstawił starosta.

Jest to trudne zagadnienie, widzimy ten problem i chcemy go wspólnie z Państwem rozwiązać. Tylko wspólnymi siłami tj. samorządów, służb i nadleśnictwa, możemy prowadzić skoordynowane działania, aby ograniczyć ten proceder, ale pod warunkiem koniecznych zmian legislacyjnych w tym zakresie.mówił podczas obrad komisji Józef Tomal.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, m.in. przedstawiciel Nadleśnictwa Myślenice nie można za ten problem odpowiedzialnością obarczać urzędników powiatowych a w szczególności starosty. Starosta nie ma możliwości prowadzić działań na terenach innych, niż obszar skarbu państwa. Dlatego możliwości działania starosty w tym zakresie są ograniczone.

Należy pamiętać, że 72 % lasów na naszym terenie to są lasy prywatne. Dlatego powinniśmy wspierać również prywatnych właścicieli w podejmowaniu działań zmierzających do ukrócenia tego procederu.podkreślano w dyskusji.

Jak podkreślał przedstawiciel policji, mimo przeprowadza regularnych wspólnych akcji i patroli ze strażą leśną w tym zakresie, służby przy braku odpowiedniego sprzętu i przy aktualnym stanie prawnym nie mogą skutecznie rozwiązać tego problemu.

Mimo, że korzystamy z foto-pułapek, to nie zawsze są one skuteczne, bo sprawcy są zamaskowani, nie można ich zidentyfikować, korzystają z anonimowości i z mobilności. Konieczne jest wprowadzenie obowiązku rejestracji np. quadów, muszą być wyższe kary za poruszanie się bez tablic. Muszą być wyższe mandaty za poruszanie się po lesie, dlatego potrzebna jest zmiana przepisów.mówił przedstawiciel Nadleśnictwa.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że bez koniecznych zmian legislacyjnych nie uda się systemowo i skutecznie rozwiązać problemu jaki zgłaszany jest przez wiele grup społecznych i mieszkańców powiatu.

Dlatego będziemy się zwracać się wspólnie z innymi samorządami powiatowymi do ustawodawców z pismem, aby wprowadzić odpowiednie zmiany przepisów.mówi wicestarosta Rafał Kudas.

Samorządowcy zapewnili, że sprawa ta będzie to również poruszona podczas konwentu starostów, a materiały opracowane trafią do Związku Powiatów Polskich.

Na dzień dzisiejszy miejsca niszczenia czy wjazdów crossów czy quadów do lasów można zgłaszać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, choć z doświadczenia wiemy, że niestety nie przynosi to oczekiwanych efektów.

informacja Powiat Myślenicki
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content