Pensje samorządowców 20 proc. w dół

Średnio o 20 proc. zostaną obniżone wynagrodzenia zasadnicze wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków województw i skarbników – zakładają projekty nowych załączników do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W środę, 9 maja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłał do zaopiniowania przez KWRiST dwa nowe załączniki do projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dokumenty przewidują obniżenie średnio o 20 proc. (z zaokrągleniem do pełnych setek złotych w górę i w dół) minimalnego i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

W komunikacie opublikowanym przez Związek Miast Polskich podkreślono, że strona samorządowa KWRiST nie zgadza się na tryb obiegowy, wskazując, że skala zastrzeżeń do zmienionych załączników jest na tyle duża, że konieczne jest wydanie opinii przez Komisję Wspólną w standardowym trybie, czyli na posiedzeniu plenarnym zaplanowanym pod koniec maja.

informacja PAP
Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub