Pięć gmin powiatu myślenickiego otrzyma w sumie ponad 37 mln zł pomocy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Największym beneficjentem będzie gmina Myślenice, która otrzyma ponad 22 mln. zł. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane na dokończenie trzeciej niecki krytego basenu w Myślenicach, budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osieczanach oraz budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drogini, to kwota ponad 14,6 mln. zł. Kolejna inwestycja w gminie Myślenice jaka uzyska wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to budowa Przedszkola Samorządowego w Jaworniku, na którą przeznaczone zostanie 7,5 mln zł. z pozyskanych środków.

Koleją gminą jaka uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest gmina Dobczyce. Pieniądze z funduszu przeznaczone zostana na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w północnej części miasta i przebudowa kanału doprowadzającego nieczystości do oczyszczalni. Wysokość środków jakie uzyskała gmina Dobczyce to 5 mln zł.

Pcim w ramach finansowego wsparcia funduszu rządowego otrzyma ponad 5 mln zł. Powstanie nowe przedszkole samorządowe w Stróży za kwotę 4,5 mln zł oraz 550 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Stróża w ciągu rzeki Raby.

Z kolei w Sułkowicach otrzymane środki zostaną przeznaczone na remont budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 (kwota 600 tys. zł) oraz na dofinansowanie do wymiany przestarzałych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w gospodarstwach domowych, za kwotę 400 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i kanałem tłocznym w Tokarni również otrzyma finansowanie w ramach rozdysponowanego funduszu. Inwestycja ta zostanie wsparta kwotą 4 mln. zł.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynika z relacji wydatków majątkowych i zamożności poszczególnych gmin, źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Przekazane wsparcie jest bezzwrotne.

Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Skip to content