PKW o tym, kto może kandydować na wójta lub burmistrza, a kto nie

Kandydatem na wójta może być obywatel polski wpisany do stałego rejestru wyborców. Możliwości kandydowania pozbawia m.in. prawomocne orzeczenie sądu

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza w instrukcji na stronie wybieramwybory.pl, kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w jednej z gmin na obszarze Polski.

PKW podała, że kandydatem na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) nie może być natomiast osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, a także osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Przepisy wykluczają też możliwość kandydowania osobie, skazanej prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jeżeli komitet chce zgłosić kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców, wtedy liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych w każdym z okręgów w tym mieście nie może być mniejsza, niż wynosi liczba radnych, wybieranych w danym okręgu wyborczym” – poinformowano w instrukcji.

informacja PKW
Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub