Patronat medialny

KMY.pl może objąć Patronatem Medialnym różne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i społecznym. Aby uzyskać Patronat , należy w pierwszePatronat medialnyj kolejności zapoznać się z zasadami przyznawania Patronatów Medialnych KMY.pl. Następnie należy wypełnić formularz kontaktowy. Decyzja podejmowana jest w możliwe krótkim terminie jej wynik nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczny.

 

Zasady patronatu medialnego

Warunkiem objęcia patronatem medialnym wydarzenia jest promowanie wzajemne. Ze strony portalu wydarzenie jest promowane na stronach portalu, ze strony organizatora informacja o objęciem patronatem wydarzenia jest zamieszczenie logotypów na materiałach reklamowych wydarzenia.

Patronat Medialny zasady postępowania :

  • Redakcja KMY.pl winna otrzymać zapytanie o decyzję wraz z niezbędnymi informacjami oraz danymi kontaktowymi organizatora.
  • Organizator zobowiązany jest do przedstawienia plany wydarzenia, terminu, listy patronów oraz sposobu promowania wydarzenia oraz oczekiwanej pomocy ze strony naszego portalu.
  • Organizator zapewnia akredytację dla osób wyznaczonych z ramienia portalu do przeprowadzenia relacji (zdjęcia, wywiad, opis itp) , w przypadku braku możliwości wykonania relacji przez osoby wyznaczone z ramienia portalu organizator zapewnia dostęp do niezbędnych materiałów niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
  • Po uprzednim ustaleniu zasad portal może promować się podczas wydarzenia nad którym objął patronat
  • W przypadku naruszenia zasad patronatu medialnego lub zmiany zasad czy organizatora portal może wycofać się z patronatu i promowania wydarzenia i decyzja ta nie wymaga uzasadnienia.

Publikowanie informacji o wydarzeniach :

  • Organizatorzy wydarzeń chcących by informacje o nich ukazały się na stronie KMY.pl lub na FunPage KMY.pl na portalu społecznościowym Facebook lub innych mediach społecznościowych proszeni są o wcześniejszy kontakt.
  • Jednym z warunków darmowej publikacji informacji jest umieszczenie logo KMY.pl na materiałach lub plakatach w przeciwnym wypadku informacje mogą być umieszczone jedynie po opłaceniu reklamy na naszych stronach, chyba że zawarte wcześniej umowy stanowią inaczej.

Zapraszamy do współpracy

Redakcja KMY.pl

Skip to content