Przewodnicząca Rady Gminy Raciechowice pozostałe na swoim stanowisku do końca sierpnia. Robert Żurek nowym wiceprzewodniczącym

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Dzisiejsza sesja Rady Gminy Raciechowice w swoim porządku obrad zawierała punkty z których radni mieli podjąć uchwały przyjmujące rezygnację przewodniczącej jak i wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

Punkty które miały być na początku sesji na wniosek wójta Żarskiego zostały przeniesione na koniec sesji. Co już na wstępie wzbudziło dyskusję. Po wyczerpaniu wszystkich punktów poprzedzających głosowanie nad wnioskami o rezygnację z zajmowanych stanowisk radnych, przewodnicząca Danuta Grzesik wygłosiła oświadczenie, które również zostało upublicznione na jej profilu w sieci społecznościowej, tłumaczące jej decyzję o rezygnacji.

(…) Chciała bym Was zapewnić, że w Radzie Gminy w dalszym ciągu będę działać dla dobra mieszkańców oraz dążyć do poprawy sytuacji finansowej gminy podejmując trudne decyzje.

Wraz z moim Klubem Radnych PiS chcemy prezentować w Radzie Gminy tę dobrą zmianę a nie zamianę. Cały czas idziemy drogą sprzed wyborów, nasze poglądy się nie zmieniły. Jesteśmy konsekwentni w tym co robimy.

Czasem lepiej pozostawać w mniejszości broniąc swoich wartości i poglądów, niż wchodzić w różnego rodzaju układy i sieci wzajemnych powiązań. Jednocześnie, jako klub PiS odcinamy się od Pana Wójta Wacława Żarskiego, który realizuje własną politykę podejmując jednoosobowo obietnice i zobowiązania, które niejednokrotnie powodują konflikty społecznie. Jako Radni Klubu PIS nie możemy brać za to odpowiedzialności, tym bardziej jeżeli takie decyzje są niezgodne z prawem.(…) oświadczyła przewodnicząca Danuta Grzesik.

Po wygłoszeniu oświadczenia przewodniczącej zabrała głos wójt Wacław Żarski, który ze zdziwieniem informował i nie zgadzał się z podjętą przez przewodniczącą decyzją. Jednocześnie radny Robert Żurek polemizował z przewodniczącą na temat jej decyzji i argumentował, że nie jest to dobra decyzja i działania mogą wprowadzić niepotrzebne komplikacje w pracy rady.

Po wymianie zdaną pomiędzy przewodniczącą Grzesik i radnym Żurkiem przystąpiono do głosowania uchwały o rezygnacji przewodniczącej. W wyniku głosowania uchwała nie została przyjęta, gdyż “za” zagłosowało 5 radnych, przeciw 8 a 2 radnych się wstrzymała. Jak tłumaczył obecny na sali prawnik w efekcie takiego głosowania funkcja przewodniczącej zgodnie z deklaracją złożona przez przewodniczącą wygasa po 30 dniach od daty złożenia oświadczenia czyli 29 sierpnia 2019 roku. Do tego dnia funkcje przewodniczącej sprawować będzie nadal radna Danuta Grzesik.

Inaczej głosowanie przebiegło nad uchwałą o rezygnacji radnej z funkcji wiceprzewodniczącej. Głosami 12 za i przy 3 wstrzymujących, rada przyjęła uchwałę o rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej radnej Jolanty Łaciak.

Po głosowaniu swoje zdziwienie wyraziła przewodnicząca

Nie rozumiem Państwa postawy i wyniku takiego głosowania.

Stanowisko szybko wyjaśnił radny Żurek, który motywował takie postępowanie względami technicznymi i dbałością o ciągłość i spokojną pracę Rady Gminy.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór wiceprzewodniczącego Rady, zgłoszony został tylko jeden kandydat Robert Żurek, który otrzymał 9 głosów i został nowym wiceprzewodniczącym Rady Gminy Raciechowice. Nowy przewodniczący Rady Gminy Raciechowice zostanie wybrany na kolejnej sesji Rady Gminy.

Powiązane wiadomości

Dodaj komentarz

Proszę się zalogować aby komentować.
  Subskrybuj  
Powiadom o