Raciechowice: Gmina publikuje stanowisko w sprawie powstawania na jej terenie wież transmisyjnych 5G

Powszechnie panujący trend towarzyszący wprowadzaniu nowości technologicznych to obawy, strach i często irracjonalny opór. Przy inwestycjach polegających na rozwoju telefonii komórkowej dotyczą one przede wszystkim wpływu promieniowania na ludzkie zdrowie, środowisko naturalne (w tym wody, gatunki chronione, zmianę klasyfikacji gruntu), wartość sąsiednich działek. Argumenty związane z naszym zdrowiem są dziś podnoszone w szczególny sposób ze względu na trwającą epidemię koronawirusa. Obecna sytuacja potęguje troskę o nasze zdrowie i niestety generuje wiele mitów i niedomówień w temacie rozwoju cywilizacyjnego.

5G – najnowszy standard w komunikacji mobilnej, budzi kontrowersje i dotyczy także terenu naszej gminy. Gruszów, Mierzeń, Krzesławice, Czasław – w miejscowościach tych zaplanowana została budowa wież transmisyjnych 5G i WYŁĄCZNIE ze względu na opór mieszkańców żadna nie doszła do skutku. czytamy w stanowisku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak informuje w swoim oświadczeniu Gmina Raciechowice w temacie inwestycji dotyczących wież transmisyjnych 5G władze gminy Raciechowice od samego początku postępują w sposób transparentny, działając zarówno w trybie administracyjnym, jak i organizując konsultacje społeczne (w ostatniej dotyczącej Gruszowa uczestniczyły tylko 2 osoby). W oświadczeniu samorząd pisze, że wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiązało się z zasięgnięciem opinii wielu instytucji, w tym m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W wydanym stanowisku władze gminy informują, że do zadań jakimi są zobligowane należą nie tylko dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, ich zdrowie i życie, a także mienie. Lecz muszą zapewniać bezpieczeństwo, do którego można zaliczyć m. in. zapobieganie i szybkie reagowanie w przypadku klęsk żywiołowych – osuwisk, powodzi, podtopień, śnieżyc, nawałnic burzowych, pożarów spowodowanych gwałtownymi wyładowaniami. Do zadań jakie stoją przed gminą należy również, skuteczne zapewnienie łączności w sytuacjach kryzysowych.

Na naszym terenie, trudnym pod względem ukształtowania, jest to wyzwanie. Technologia 5G taką łączność zapewni. piszą urzędnicy gminni.

Baliśmy się telefonii komórkowej – dziś stanowi ona standard, bez którego ciężko wyobrazić sobie życie. Oponenci 5G powołują się na badania naukowe – jednak analizy medyczne jasno wskazują, że są one przeprowadzone na zbyt małej grupie lub w sposób selektywny. Z kolei Międzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem (IARC) klasyfikuje promieniowanie wykorzystywane w technologii komórkowej jako czynnik potencjalnie rakotwórczy. Zalicza je do grupy 2B, co oznacza, że nie ma wystarczających dowodów, by prowadziło ono do powstawania nowotworów. Światowa Organizacja Zdrowia utrzymuje, że jeśli będą przestrzegane międzynarodowe wytyczne, 5G nie będzie mieć żadnych konsekwencji dla zdrowia publicznego.przekonują urzędnicy gminni.

Jak możemy przeczytać w stanowisku wydanym przez urząd gminy w Raciechowicach, samorząd wsłuchuje się w głosy społeczne, ale podejmowane przez władze gminy działania i decyzje muszą uwzględniać wszelkie potrzeby społeczności gminy.

informacja Gmina Raciechowice
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content