Radni zadecydowali. Myślenice od 2030 roku bez opalania węglem

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach, radni podjęli uchwałę o skierowaniu rezolucji adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla dla obszaru administracyjnego Miasta Myślenice z wyłączeniem sołectwa Chełm.

Sprawa rezolucji wywołała ożywioną dyskusję podczas sesji. Część radnych z klubu “Wspólnie dla gminy” (dawniej klub Macieja Ostrowskiego) zgłaszała wiele zapytań co do zasadności szybkiego wprowadzenia uchwały oraz możliwości innego rozwiązania dotyczącego poprawy jakości powietrza czy innych rozwiązań, mniej radykalnych mających na celu wyeliminowanie pojawiającego się w okresach grzewczych smogu, który często powodowany jest przez nieodpowiednie spalanie paliw stałych lub stosowanie niskiej jakości opału czy przestarzałych instalacji grzewczych.

Przegłosowana dziś uchwała stanowi podstawę do przygotowania przez Marszałka Województwa Małopolskiego, projektu uchwały antysmogowej dla miasta Myślenice, którą musi zatwierdzić Sejmik Województwa Małopolskiego.

Po zatwierdzeniu i przyjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Małopolskiego powinny rozpocząć się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie podjętej rezolucji, której głównym celem jest całkowite odejście od węgla i zaprzestanie używania tego paliwa w instalacjach grzewczych w mieście od 2030 roku.

Powiązane wiadomości

Skip to content