Rekreacyjna część Rynku w Sułkowicach przejdzie rewitalizację jeszcze w tym roku

Jak informuje na swojej stronie Gmina Sułkowice jeszcze w tym roku część rekreacyjna Rynku przejdzie rewitalizację. Prace koncepcyjne nad opracowaniem nowego zagospodarowania terenu placu przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji trwały od ubiegłego roku. Duży wkład w koncepcję nowego wyglądu tej części miasta wniosła Adrianna Waguła, mieszkanka Sułkowic, studentka Uniwersytetu Rolniczego, która opracowała pomysł zagospodarowania i nowego wyglądu placu.

Na tej podstawie powstał projekt budowlany opracowany przez pracownię architektoniczną, na realizację którego w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg. Obejmie on przebudowę placu przed pomnikiem tj.: wymianę nawierzchni, modernizację istniejącego oświetlenia, montaż elementów małej architektury, rewitalizację zieleni oraz konserwację pomnika. Jak informuje gmina, realizacja prac rewitalizacyjnych zostanie w całości sfinansowana z pozyskanego przez Urząd Miejski dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Lokalnego. Podobnie park przejdzie swoją częściową metamorfozę – w jego górnej części powstanie plac zabaw, który zostanie w całości sfinansowany z pozyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich PROW na lata 2014-2020. Projekt stworzony został we współpracy z OSP Sułkowice.

Realizujemy również pierwsze działania w celu zaprojektowania nowego budynku Urzędu Miejskiego, który ma powstać w dolnej części parku, tuż za Pomnikiem.

Pierwszym krokiem jest zmiana zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które umożliwią zlokalizowanie w tej części Rynku budynku Urzędu.

Planujemy jeszcze w tym roku zrealizować zaprezentowany zakres prac dotyczący budowy placu zabaw i rewitalizacji otoczenia Pomnika. Prace nie obejmą terenu, na którym projektowany będzie budynek Urzędu. informuje urząd na stronie.

informacja: Gmina Sułkowice
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

Skip to content