Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kolejne środki trafią do gmin i powiatu myślenickiego

Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzje o kolejnych środkach na remonty i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie w ramach ogłoszonych wyników zgłoszonych inwestycji dotyczy inwestycji realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne z naszego regionu w cyklu jednorocznym lub wieloletnim. Zadania zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą budowy nowych dróg, ale i przebudowy już istniejących ciągów komunikacyjnych.

Powiat myślenicki otrzyma 4 334 000 zł, środki mają zostać przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr K1943 od km 3+349 do km 7+007 (obiekt mostowy w km 4+870) w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice. Do Gminy Myślenice trafi 10 041 264,60 zł. W ramach tych środków na zostać przebudowana droga gminna nr 540285K w km od 0+000 do km 2+507 (obiekt mostowy w km 2+378) w Jaworniku oraz wyremontowana droga gminna nr 540281K w km od 0+018,70 do km 0+874 w miejscowości Polanka. Gmina Lubień na remont drogi gminnej nr K540161 w km od 0+000 do km 0+535 w miejscowości Krzeczów otrzymała 322 259,00 zł. Gmina Dobczyce za 775 138,00 zł ma wykonać przebudowę drogi gminnej Stadniki – Kwapinka Nr 540131K w km 0+011 – 0+440 w miejscowości Stadniki. Ostatnia gmina jaka otrzymała środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg to Wiśniowa. Przebudowa drogi wewnętrznej w km od 0+000 do km 0+074 (obiekt mostowy w km 0+007 do km 0+025, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1625K w km 0+715 do km 0+762) w miejscowości Kobielnik otrzymała finansowanie w wysokości 674 808,00 zł.

informacja Urząd Województwa Małopolskiego

Powiązane wiadomości

Skip to content