Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach przeciw likwidacji szkoły! – list do redakcji

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Publikujemy w całości list jaki do redakcji przesłali rodzice sprzeciwiający się likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach.

W dniu 05.02.2020 r. zwrócili się oficjalnym pismem adresowanym do każdego z 21. Radnych Rady Miejskiej w Myślenicach z prośbą o głosowanie przeciwko likwidacji szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Na tablicach miejskich oraz słupach ogłoszeniowych pojawiły się plakaty z apelem do mieszkańców.

Szkoła Podstawowa Nr 5 jest zdecydowanie wyjątkowym miejscem na mapie Myślenic. Została założona w 1890 roku, od 130 lat z sukcesem kształci młode pokolenia mieszkańców Dolnego Przedmieścia, a także innych części naszego miasta. Prowadzona jest tutaj edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III. Obecnie liczy 27 uczniów, którzy uczą się w trzech oddziałach (kl. I, kl. II, kl. III). Szkoła jest w pełni wyposażona, w każdej sali jest tablica interaktywna, potrzebne pomoce dydaktyczne, posiada stanowiska komputerowe, a także swoją mini bibliotekę. Zdaniem Rodziców to jedyna tego typu placówka w mieście, gdzie najmłodsi uczniowie mają szansę w prawdziwie rodzinnej atmosferze rozpocząć trudny etap przejścia z przedszkolaka w ucznia. Nie zgadzają się z opinią Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Renaty Marzec, która podczas spotkania z nimi stwierdziła że wchłonięcie ich dzieci przez Szkołę Podstawową Nr 2, największą w mieście placówkę liczącą obecnie 38 oddziałów klasowych (kl.I 3, kl.II 5, kl.III 5, kl.IV 4, kl.V 6, kl.VI 6, kl.VII 4, kl.VIII 5) jest szansą dla nich na lepszy rozwój. Powołując się na opinie psychologów przypominają, że prawidłowa adaptacja wczesnoszkolna powinna się odbywać w jak najmniej licznych grupach dzieci, w domowej atmosferze, pełnej miłości i zrozumienia, gwarantując niezmienność klasy, miejsca i wychowawcy. Wszystko to zapewnia Szkoła Podstawowa Nr 5. Podkreślają, że dzieci czują się tutaj bezpieczne, akceptowane i szanowane. W tym trudnym dla nich okresie pierwszych lat edukacji i pierwszych poczynionych kroków w nowym etapie ich życia, poza nauką otrzymują niezbędne wsparcie, kształtują swoją samoocenę i umacniają odwagę do podejmowania wyzwań w kolejnych latach rozwoju. Nie ma tutaj anonimowości dziecka, co jest obecnie olbrzymim problemem dużych szkół. Ponadto Rodzice uważają, że likwidacja szkoły na Dolnym Przedmieściu pogorszy sytuację panującą w Szkole Podstawowej Nr 2, w której z uwagi na olbrzymią ilość klas część z nich nie ma możliwości rozpoczynania zajęć o godzinie 8:00, zmuszeni są do przychodzenia na godziny późniejsze. Klasy VII oraz VIII odbywają lekcje w budynku innej szkoły w Myślenicach, ponieważ nie ma dla nich już miejsca w ich macierzystej szkole.

Rodzice o planie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5 dowiedzieli się na zebraniu w połowie stycznia. Zorganizowano spotkanie, określone mianem konsultacji, w trakcie której poproszono obecnych o oddanie głosu za bądź przeciw likwidacji szkoły, w wyniku którego prawie 90% zebranych opowiedziała się przeciwko likwidacji, jednak te informacje nie zostały przekazane opinii publicznej. Czy zatem nasze zdanie, jako Rodziców nie ma tutaj znaczenia? Czy to nie my powinniśmy decydować co dla naszych dzieci jest najlepsze? – pytają. Przecież jesteśmy mieszkańcami tej Gminy, płacimy tutaj podatki i uważamy, że mamy pełne prawo do współdecydowania o przyszłości naszej szkoły!

Zdeterminowani do obrony placówki Rodzice poprosili społeczność Myślenic o wyrażenie swojego poparcia, w wyniku czego tylko jednej niedzieli uzbierali ponad 630 podpisów osób, które tak jak oni sprzeciwiają się likwidacji Szkoły Podstawowej na Dolnym Przedmieściu. Jednak i ten fakt nie został wzięty pod uwagę. Mało tego dwoje Radnych na sesji w dniu 27.01.2020 r. posunęło się nawet do określenia tej akcji jako nieuczciwej, ponieważ ich zdaniem Księża, którzy na prośbę Rodziców podczas ogłoszeń informowali zebranych na Mszach Św. o zbieraniu podpisów przez Rodziców Uczniów w związku z likwidacją szkoły nie wspominali o planach związanych z przedszkolem. Były to oceny bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące. Trud poczyniony przez Rodziców nie był oszustwem, zbierali oni podpisy osób popierających nie zamykanie szkoły! W tej kwestii Państwo Radni decydują, właśnie w sprawie likwidacji szkoły i taką też uchwałę intencyjną podjęli!

Pan Burmistrz Jarosław Szlachetka oraz Pani Naczelnik Renata Marzec wielokrotnie powtarzali, że głównym powodem podjęcia kroków zmierzających do zamknięcia Szkoły Podstawowej Nr 5 są względy ekonomiczne i chęć uzyskania oszczędności w miejskim budżecie. Przypominamy, że szkoła nie jest jednostką powołaną do osiągania dochodów. Nie godzimy się z taką polityką edukacyjną, która koncentruje się na czynniku ekonomicznym zamiast doceniać szkołę dbającą o prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka. Ponadto podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 31.01.2020 r. Pani Skarbnik przyznała, że w związku z planowanym przekształceniem szkoły na dodatkowy oddział przedszkolny, koszty utrzymania placówki pozostaną na niezmienionym poziomie, a oszczędności, które miały dowodzić słuszności decyzji podczas rozmów z Rodzicami, a także w przekazach do opinii publicznej na chwilę obecną nie istnieją i jest duże prawdopodobieństwo, że takowe nie wystąpią wcale. Gmina na utrzymanie szkoły otrzymuje subwencję oświatową, która w tym roku szkolnym pokryła przeszło 50% kosztów utrzymania placówki. Przedszkole Gmina będzie musiała utrzymywać wyłącznie z własnych środków. Ponadto powstaną jednocześnie dodatkowe koszty generowane przez konieczność dowozu dzieci z Dolnego Przedmieścia do Szkoły Podstawowej Nr 2, który obiecał Burmistrz, a także te wynikające z konieczności wykonania remontu, aby przystosować placówkę pod przekształcenie jej w przedszkole. Mimo, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, nie ma jeszcze także opinii Kuratorium Oświaty w szkole w czasie ferii była już delegacja z urzędu, która dokonywała uzgodnień dotyczących remontu związanego z w/w przekształceniem!

Zgodnie z deklaracjami Pana Burmistrza w miejsce szkoły zostanie stworzony jeden dodatkowy oddział przedszkolny zapewniający miejsca dla zaledwie 25 przedszkolaków!! Czy zatem rozsądnym i optymalnym rozwiązaniem znalezienia miejsca dla 25 przedszkolaków jest likwidacji szkoły, mającej możliwość edukacji trzech klas po 25 uczniów, zgodnie z obecnymi przepisami, czyli 75 uczniów??!!

Ponadto Rodzice dzieci z Dolnego Przedmieścia nie mają żadnej gwarancji, że to właśnie ich dzieci dostaną się do tego przedszkola. Jak wspomniano na Komisji Edukacji 31.01.2020 r., władze liczą na ewentualne oszczędności pozyskane dzięki przejściu dzieci z przedszkoli prywatnych do planowanego nowego oddziału przedszkolnego na Dolnym Przedmieściu.

Po reformie oświatowej i likwidacji gimnazjów na terenie naszej Gminy pozostały budynki zajmowane uprzednio przez gimnazja. Czy naprawdę jedynym wyjściem znalezienia miejsca dla przyszłych przedszkolaków jest likwidacja tej małej szkoły? W jaki sposób zostały zagospodarowane wskazane budynki za utrzymanie których płaci Gmina? Czy naprawdę nie ma w mieście budynku, w którym można by stworzyć przedszkole gminne, skoro od kilku lat są deficyty w miejscach a zapotrzebowanie na kolejne wciąż rośnie? Czy zabierając naszym dzieciom szkołę Pan Burmistrz chce wypełnić obietnicę, jaką deklarował w swoim programie wyborczym jesienią 2018 roku – „Deklaruję budowę nowego przedszkola z funkcją żłobka”?

Niestety nie wszyscy Radni Rady Miejskiej w Myślenicach, pamiętają o zasadniczej funkcji jaka ich obowiązuje w spełnianiu roli radnych – utrzymywaniu stałej więzi z mieszkańcami, reprezentowaniu ich i troszczeniu się o ich sprawy. Kilku Radnych mimo próśb Rodziców o spotkanie i rozmowę odmówiło zasłaniając się brakiem czasu. Niektórzy stwierdzili wprost, że oni decyzję już i tak podjęli, więc nie widzą sensu spotykać się i rozmawiać z Rodzicami, którzy nie kryją rozczarowania i zdenerwowania tym jak zostali potraktowani przez ludzi, których wybrała nasza społeczność obdarzając ich zaufaniem do reprezentowania nas i decydowania w naszym imieniu,.

Z pisma do Radnych:

„Dzisiaj bardzo prosimy, aby odpowiedzieli sobie Państwo na jedno niezwykle ważne dla nas pytanie – czy w tak chwalebną rocznicę 130 urodzin naszej szkoły, to właśnie Państwo chcecie zapisać się na kartach historii Myślenic jako Ci, którzy tą szkołę zamknęli i dzięki którym zniknęła z mapy naszego miasta? A jeśli tak to w imię czego? Bo z pewnością nie kierując się dobrem najmłodszych uczniów, których przyszłość jest dziś w Państwa rękach”.

0 0 głosuj
Oceń artykuł

Powiązane wiadomości

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze

0
Chcielibyśmy poznać Twoje zdanie, proszę o komentarz.x
()
x