Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Trwają prace nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Dobczycach – jedną z największych i najważniejszych inwestycji realizowanych przez Gminę Dobczyce. Jest to ponad 24-milionowa inwestycja, kluczowa dla dalszego rozwoju gminy, zarówno demograficznego, jak i przemysłowego. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała prawie 11 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Rozbudowa i modernizacja znacznie powiększy przepustowość oczyszczalni ścieków. Wzrośnie zarówno przepustowość w sensie ładunku zanieczyszczeń możliwego do przyjęcia przez oczyszczalnię, jak i przepustowość hydrauliczna. Modernizacja będzie miała również wymiar jakościowy, który odnosi się przede wszystkim do podniesienia nominalnej zdolności oczyszczalni do usuwania zanieczyszczeń. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni pozwoli także na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków surowych, jak również poprawie ulegnie istniejący stan techniczny oczyszczalni. W ramach rozbudowy powstanie zbiornik retencyjny, który pozwoli zapobiec awariom wywołanych m.in. niekontrolowanym zrzutem ścieków oraz zminimalizuje problem z podtopieniami podczas intensywnych opadów deszczu. Bez tej inwestycji niemożliwa byłaby również dalsza rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach. Realizacja projektu przyczyni się także do dostosowania istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej do wymogów prawa środowiskowego, zarówno polskiego, jak i unijnego.

Zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” realizowane jest w ramach projektu pn. ”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt projektu: 24 062 410,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 10 890 241,65 zł

informacja UGiM Dobczyce
Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub