RPO: samorządy nie powinny wydawać prasy, a jedynie biuletyny informacyjne

Władze samorządu terytorialnego nie powinny wydawać prasy, ale jedynie biuletyny z obiektywnymi informacjami i komunikatami urzędowymi – uważa rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Postuluje wprowadzenie ustawowego zakazu wydawania prasy finansowanej bezpośrednio lub pośrednio przez samorząd terytorialny.

Zdaniem rzecznika niedopuszczalne jest łączenie przez władze samorządowe funkcji biuletynu informacyjnego i niezależnej prasy, gdyż jednym z jej zadań jest społeczna kontrola lokalnych władz.

Uzurpowanie przez biuletyny samorządowe roli gazet wiąże się niejednokrotnie z utrudnianiem dostępu do informacji dziennikarzom prasy prywatnej, co jest podważeniem fundamentalnej zasady wolności słowa i prawa dostępu obywateli do informacji publicznej – napisał rzecznik w ponownym wystąpieniu w tej sprawie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Wcześniej RPO pisał o tym do wicepremiera, ministra Piotra Glińskiego w lipcu i listopadzie 2016 r. oraz w lutym i wrześniu 2017 r.

Rzecznik zwrócił uwagę na negatywne skutki wydawania prasy przez władze samorządowe. Jego zdaniem wydawanie tytułów prasowych przez samorządy można uznać za jedno z zagrożeń dla wolności słowa.

Wątpliwości RPO budzi również kwestia łączenia przez pisma samorządowe funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Obawy te dotyczą w szczególności tego, iż samorząd może wydawać swe pismo w oderwaniu od zasad rynkowych, z pomocą środków publicznych oraz przy wsparciu zatrudnionych urzędników, którzy redagują jego treść w ramach obowiązków służbowych.

Wydawana przez jednostki samorządu terytorialnego prasa jest często rozprowadzona bezpłatnie, a zatem jest pozbawiona ważnego – standardowego dla prasy prywatnej – źródła finansowania, które jest uzupełniane ze środków publicznych. Niezależnie od powyższego, bardzo niepokojący – z punktu widzenia zasady społecznej gospodarki rynkowej – jest udział prasy samorządowej w rynku reklamowym, który niejednokrotnie warunkuje funkcjonowanie prywatnej prasy lokalnej – podkreślił Adam Bodnar.

Odrębne wątpliwości natury konstytucyjnej wynikają – zdaniem RPO – z wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych, za które pobierana jest opłata.

informacja PAP

Podobne tematy były już często poruszane przez media w całym kraju, zachęcamy do wysłuchania podcastu w TOK FM.

Audycja TOK FM – Czy prasa lokalna może być niezależna?

Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub