Ruszyła akcja wsparcia dla zawieszonej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Po kontrowersyjnym zawieszeniu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach przez burmistrza Tomasza Susia, z inicjatywy organizatora “Tour de Konstytucja” ruszyła akcja wsparcia.

Po ukazaniu się informacji prasowej na temat zawieszenia dyrektor w pełnieniu jej funkcji w mediach społecznościowych opublikowane zostało oświadczenie Zarządu Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych czyli organizatora „Tour de Konstytucja”. W oświadczeniu zarząd fundacji podkreśla, iż w ich ocenie podjęte postępowanie i decyzja rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli nie obliguje Burmistrza do podjęcia takiej decyzji.

Podobne stanowisko wyrazili również sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów “Themis”, którzy 8 października opublikowali swoje oświadczenie na stronie internetowej stowarzyszenia.

… Z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3poz. 19 ze zm.) wynika, że każdy nauczyciel jest zobowiązany kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Jest to nie tylko obowiązek każdego nauczyciela ale też jego prawo. To podstawowe prawo zostało Pani Aleksandrze Sutkowskiej odebrane. Dlatego też decyzję Burmistrza Dobczyc, Tomasza Suś, bez względu na jego motywację uważamy za bezprawną i wielce naganną.piszą sędziowie w swoim oświadczeniu.

W mediach społecznościowych na stronie “Tour de Konstytucja” została uruchomiona akcja mająca na celu moralne wsparcie dla zawieszonej dyrektor szkoły, które według zamierzenia organizatorów ma polegać na wysłaniu kartki ze wsparciem z terenu całej Polski.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach Aleksandra Sutkowska za posłanie uczniów na lekcje o konstytucji organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji “Tour de Konstytucja” została zawieszona. Wnioskował o to m.in. Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka oraz Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty. Jak wynika z wniosków uczniowie zostali rzekomo “narażeni na treści niedostosowane do ich wieku rozwojowego”.

Oczywistym jest, że treści przekazywane podczas każdego wydarzenia akcji “Tour de Konstytucja” są neutralne, propagujące szacunek do porządku prawnego i podkreślające doniosłość aktu prawnego jakim jest Konstytucja. Takie treści są już przekazywane dzieciom w przedszkolu i w najmłodszych klasach w szkoły podstawowej. Decyzja w tej sprawie w naszej ocenie ma charakter szykan i została podjęta w celu wywołania “efektu mrożącego” wobec innych nauczycieli, którzy pragną przekazywać swoim podopiecznym wartości, które zostały zapisane w naszej Konstytucji.

Jednak nie tylko Panią Dyrektor spotkały nieprzyjemności. Także inni nauczyciele tej szkoły doświadczają szykan i nieprzyjemności. Okażmy im wsparcie wysyłając kartkę na adres szkoły.piszą organizatorzy w mediach społecznościowych.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Skip to content