Samorządowa karta dla kultury Burmistrz Myślenic podpisał kartę

Samorządowa karta dla kultury – Burmistrz Myślenic podpisał kartę

Burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski podpisał „Samorządową kartę dla kultury”. To pierwszy samorządowiec w Małopolsce, który zdecydował się podpisać 10 postulatów zawartych w dokumencie. Do tej pory, kartę sygnowali przedstawiciele samorządów m.in. z Warszawy, Poznania, Łodzi czy Lublina. Myślenice dołączyły do miast i gmin, które w swojej polityce kulturę traktują w sposób strategiczny.

Samorządowa karta dla kultury

To zbiór reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców z Forum Kraków, Miasta Poznań i Centrum Kultury ZAMEK. Dokument określa zasady jakie powinny przyświecać w relacjach między samorządem a animatorami kultury. W jego treści czytamy m.in., że kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, a uczestnicząc w kulturze tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Kultura jako dobro wspólne, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.

Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy – członkowie zarządów miast i gmin całej Polski. Pierwsi sygnatariusze uroczyście złożyli już swoje podpisy podczas III Ogólnopolskiego NieKongresu Animatorów Kultury. Miasto i Gmina Myślenice jest pierwszym małopolskim samorządem, który zadecydował się przyjąć kartę.

Cieszę się, że możemy być częścią elitarnego, a przede wszystkim bardzo odpowiedzialnego grona polskich samorządów, które kulturę traktują w sposób podmiotowy. W Myślenicach kultura odgrywa ogromne znaczenie. Staramy się inspirować i kreować takie działania, które przynoszą wymierne korzyści. Jesteśmy też świadomi wpływu kultury na rozwój ekonomiczny regionów. Warto przypomnieć, że średnio 75 procent wszystkich wydatków na kulturę w Polsce ponoszą właśnie samorządy terytorialne – wyjaśnia Maciej Ostrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Skąd karta w Myślenicach?

Inicjatorami podpisania karty kultury dla samorządu przez burmistrza Myślenic Macieja Ostrowskiego byli Natalia Nowacka i Piotr Szewczyk, którzy wraz z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu uczestniczą w programie rozwoju edukacji kulturalnej w Małopolsce, który realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury. Synapsy, to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań.

Zainspirowani programem chcemy stworzyć w Małopolsce sieć współpracy instytucji kultury, które razem – ze wspólnej inicjatywy, będą pracować nad rozwojem koncepcji kompleksowej edukacji kulturowej w Małopolsce. W tym celu spotykamy się już po raz trzeci, by wypracować taki model działania, który zainteresuje władze samorządowe Małopolski, a w konsekwencji przyjęty zostanie przez inne małopolskie samorządy miejskie i wiejskie – wyjaśnia Piotr Szewczyk, zastępca dyrektora MOKiS.

Małopolski Program Edukacji Kulturowej

Małopolski Program Edukacji Kulturowej to szansa na rozwój działań animacyjnych i edukacyjnych, to szansa na rozwój instytucji kultury, partnerstwa pomiędzy województwem, miastami i gminami w regionie, to wreszcie szansa na rozwój współpracy różnych instytucji i osób dla dobra dzieci i młodzieży. Doświadczenia Mazowsza, Warszawy, Słupska, Łodzi i Gdańska (tam takie programy działają lub powstają) uczy, że warto samemu, w środowisku, drogą partycypacji wypracować zarys takiego programu i stworzyć koalicję osób i instytucji, które chcą się zaangażować w jego rozwój. Organizatorami spotkania w Myślenicach były Małopolski Instytut Kultury oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Spotu. Spotkanie miało charakter warsztatów, a jego celem było wypracowanie planu działań, które mogłyby w Małopolsce doprowadzić do powstania Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej na wzór działań podjętych w województwie mazowieckim.

informacja MOKiS Myślenice
foto Kacper Jaśkowiec

Samorządowa karta dla kultury Burmistrz Myślenic podpisał kartę Samorządowa karta dla kultury Burmistrz Myślenic podpisał kartę Samorządowa karta dla kultury Burmistrz Myślenic podpisał kartę Samorządowa karta dla kultury Burmistrz Myślenic podpisał kartę

Polub tą informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub