Sieć Obywatelska – Watchdog Polska zgłasza do prokuratury gminy, które przekazały spisy wyborców. Na liście są również gminy z powiatu myślenickiego

Śledczy zajmą się każdą gminą, która przekazała dane Poczcie Polskiej. To efekt działań organizacji pozarządowej Watchdog Polska, która skierowała zapytania do wszystkich gmin w Polsce, pytając czy gminy przekazały spisy wyborców lub czy zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Stojąc na stanowisku, że przekazanie przez gminy Poczcie Polskiej spisu wyborców jest działaniem bezprawnym, rozpoczęliśmy składanie do prokuratur zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez urzędy, które przekazały Poczcie te dane.piszą przedstawiciele Sieci Obywatelskiej na swojej stronie.

Z informacji jakie do dnia dzisiejszego spłynęły do Watchdog Polska, wynika że około 8% gmin przekazało spisy, 60% nie zrobiło tego, a 32% gmin udzieliło niejednoznacznej odpowiedzi. Te dane podano na podstawie odpowiedzi z około 30% urzędów.

Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić, jak było w rzeczywistości. W każdej gminie. Będzie to długotrwały proces, jednak uważamy, że to jest nasze narodowe przywracanie pamięci o Art. 7 Konstytucji RP.piszą organizatorzy akcji.

Jednocześnie na stronie Sieci Obywatelskiej umieszczono odpowiedzi jakich udzielili przedstawiciele poszczególnych gmin oraz stworzono mapę z odpowiedziami gmin na zadanie pytanie. Legenda mapy opisuje podział na pięć kategorii: odpowiedzi niepełne i budzące wątpliwości, oznaczono gminy, które nie przekazały spisu wyborców, przekazały pliki zawierające spisy bez hasła dostępu oraz te gminy, które przekazały spisy wyborców i te które zgłoszone zostały już do prokuratury.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska podpiera się kilkoma opiniami prawnymi, m.in. Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, z którego wynika, że „polecenie przekazania Poczcie Polskiej SA spisu wyborców (…) może nosić znamiona przestępstwa”.

Samo wysłanie zawiadomienia nie kończy sprawy. Zakładamy, że jeśli prokuratorzy będą odmawiać wszczęcia postępowania albo je umarzać, będziemy te decyzje skarżyć i pojawiać się w sądach na wszystkich sprawach zażaleniowych.zapowiedział w „Rzeczpospolitej” Szymon Osowski przedstawiciel Sieci Obywatelskiej.

W przygotowanym spisie gmin i na mapie pojawiają się wprowadzane i spływające dane z gmin. Pokazują się również odpowiedzi z gmin powiatu myślenickiego. Na dzień dzisiejszy widnieją odpowiedzi jakie udzieliły gminy: Myślenice, Pcim, Lubień, Sułkowice, Tokarnia oraz Dobczyce.

W przypadku gminy Dobczyce w odpowiedzi można przeczytać, że:

po otrzymaniu od Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika w dniu 27.04.2020 r. pisma znak WN-II.4100.229.2020, w którym Wojewoda stwierdził, że „(…) operator pocztowy (Poczta Polska) jest uprawniony do pozyskania od organów jednostek samorządu terytorialnego danych osobowych (…)” i „(…) przekazanie Poczcie Polskiej żądanych danych jest obowiązkiem prawnym samorządów”, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w dniu 28 kwietnia 2020 roku przesłał Poczcie Polskiej zaszyfrowany spis wyborców. Zgodnie z Polityką Ochrony Danych stosowaną w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce spis wyborców został przekazany w zaszyfrowanym pliku. W piśmie przewodnim wskazano sposób obioru hasła do pliku, które miało być przekazane po wejściu w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Hasło do pliku na dzień sporządzania odpowiedzi nie zostało przekazane Poczcie Polskiej, a co za tym idzie dane z Rejestru Wyborców Gminy Dobczyce nie zostały udostępnione. jak informuje wnioskodawcę Małgorzata Góralik Piętka Sekretarz Gminy Dobczyce.

Pozostałe gminy z powiatu myślenickiego jakie udzieliły odpowiedzi Sieci Obywatelskiej przekazały spisy wyborców Poczcie Polskiej.

W odpowiedzi jakiej udzielił zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Mateusz Suder, wyszczególnione są również dokładne dane jakie zostały przekazane w spisie. Jako podstawę przekazania danych mieszkańców, każda z gmin podaje wyjaśnienia Wojewody Małopolskiego, który wystosował pismo w dniu 27 kwietnia 2020 roku do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Gmin i Miast Województwa Małopolskiego, w którym jako podstawę prawną podaje się art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) w której operator pocztowy (Poczta Polska) jest uprawniony do pozyskania od organów jednostek samorządu terytorialnego danych osobowych wskazanych ww. przepisem prawa.

Sprawy będą się ciągnąć latami, ale cel jest wyższy. Cały system ochrony praw musi zacząć bronić Art. 7. Inaczej nie ma dla Polski demokratycznej przyszłości. Obywatele właśnie się o tym boleśnie przekonali.pisze Sieć Obywatelska - Watchdog Polska.

Link do mapy : Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?

informacja Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

 

odpowedzi-gmin-powiat-myslenicki

Related posts

5 1 głosuj
Oceń artykuł
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Chcielibyśmy poznać Twoje zdanie, proszę o komentarz.x
()
x