Śmieci w Lubniu z kodami kreskowymi

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Urząd Gminy w Lubniu zamierza znaczyć worki na śmieci kodami kreskowymi. Taki sposób oznaczania worków z odpadami ma pomóc w kontrolowaniu mieszkańców, którzy nie stosują się do zasad segregacji śmieci oraz firm, które mają wywozić odpady i śmieci.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do naklejania na worki lub pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych kodów kreskowych zapewnianych przez gminę.czytamy na stronie Gminy Lubień.

Mieszkańcy gminy nie mają jednoznacznych opinii na temat nowego sposobu oznaczania worków na śmieci. Jak twierdzi urząd, będzie to dobry sposób na tych, którzy mimo deklaracji nie segregują odpadów. Niepokój zbudza również umieszczanie adresu na naklejce na worki, jak informują mieszkańcy.

Urzędnicy zapewniają, że kontrola może przynieść tylko same dobre skutki. Urząd gminy miał wątpliwości, co do ilości segregowanych i niesegregowanych odpadów. Decyzję tłumaczy tym, że firma odbierająca odpady będzie wyposażona w czytnik. Zabierając worek z odpadami, pracownik będzie mieć obowiązek zeskanowania kodu.

Gmina systemie komputerowym będzie zbierać dane o ilości śmieci, jakie produkuje dane gospodarstwo domowe, a worki bez oznaczenia nie będą odbierane.

Nowy system ma rozpocząć funkcjonowanie już od 1 marca.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis