Strażacy z powiatu myślenickiego świętowali “Dzień Strażaka”

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Na płycie Rynku w Myślenicach odbyły się doroczne uroczystości z okazji “Dnia Strażaka” organizowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomira Kaganka wraz z Powiatem Myślenickim.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów zgromadzonych na uroczystości. Następnie uroczyście wciągnięto flagę na masz oraz orkiestra odegrała hymn Polski.

Komendant Powiatowej PSP przywitał uczestników obchodów po czym rozpoczęła się dekoracja odznaczeniami i wyróżnieniami strażaków z naszego powiatu. Zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali druh Jan Podmokły oraz druh Michał Przęczek. Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej mł. ogn. Marcin Klimczyk oraz kpt. Tomasz Pruchnik. Odznaczenia te nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie odznaczyło: Złotym Znakiem Związku druha Jana Świerszcza, druha Pawła Motkę oraz Burmistrza MiG Myślenice Jarosława Szlachetkę.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniło, odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Myślenickiej: Starostę Myślenickiego Józefa Tomala, st. bryg. Sławomira Kaganka, druha Michała Przęczka, druha Waldemara Pachońia oraz druha Macieja Ostrowskiego.

Odznaką Strażak Wzorowy został wyróżniony druh Krzysztof Płatek. Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został st. ogn. Józef Proszkowiec.

W podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę Kapituła Krzyża Zasługi Orderu Świętego Floriana nadała: Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana druhowi Ryszardowi Dudzikowi.

Na wyższe stopnie służbowe mianowani zostali, na stopień Starszego Kapitana – kpt. Andrzej Łotocki,a na stopień kapitana mł. kpt. Bartłomiej Kański oraz mł. kpt. Tomasz Pruchnik. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień: Aspiranta sztabowego – st. asp. Marcinowi Żądło, Aspiranta mł. asp. Jakubowi Pachoniowi oraz mł. asp. Mariuszowi Pustule. Na stopień Starszego ogniomistrza powołani zostali: ogn. Tomasz Flazik, ogn. Dominik Pachoń, ogn. Krzysztof Płatek, ogn. Łukasz Słowik, ogn. Arkadiusz Spytek, ogn. Adam Ścisłowicz. Ogniomistrzami zostali: mł. ogn. Marek Wiśnicz oraz mł. ogn. Andrzej Zając.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach nadał stopień: Starszego strażaka str. Ryszardowi Druzgale.

Na Małopolskich Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się 17 maja w Wadowicach wyróżnieni zostali:

– Brązowym Krzyżem Zasługi: mł. ogn. Krzysztof Druzgała,
– Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: bryg. Sławomir Kaganek,
– Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę: ogn. Wojciech Ziembla oraz ogn. Bogusław Rapacz.

Nadaniem wyższego stopnia służbowego: Starszego brygadiera – bryg. Sławomir Kaganek, Brygadiera: mł. bryg. Wojciech Murzyn, Aspiranta sztabowego st. asp. Józef Burda, Starszego ogniomistrza ogn. Dariusz Zadora.

Ponadto na uroczystości uhonorowane zostały dwie osoby, które w dzień wigilijny 2018 r. podjęły akcję ratowniczą po wypadku w Raciechowicach dh Paweł Ścibor, Grzegorz Kuchta, którym wręczono pamiątkowe statuetki.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Po przemówieniach, meldunek zakończył uroczystości na Rynku w Myślenicach.

 

Powiązane wiadomości

komentuj wpis