Stwórz logo Gminy Sułkowice. Urząd ogłasza konkurs

Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie logo Gminy Sułkowice. Przygotowane logo powinno być prostym symbolem, łatwym do rozpoznania i zapamiętania w formie graficznej, charakterystycznym dla Gminy Sułkowice oraz nawiązującym do najważniejszych jej cech.
Prace konkursowe należy złożyć w terminie od 28.10.2020 r. do 20.11.2020 r. wraz z dokumentami, które są dostępne jako załączniki do regulaminu na stronie internetowej gminy: https://urzad.sulkowice.pl/index.php/117-aktualnosci/1021-stworz-logo-gminy-sulkowice-konkurs

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 4.12.2020 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

informacja UM w Sułkowicach
Dyskusja Facebook

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Skip to content