“Sukces zdecydowanie motywuje i dodaje skrzydeł”, Agnieszka Sobczak-Kupiec kobieta której sukces pisany jest szminką

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Rozmawiamy z Agnieszką Sobczak-Kupiec, mieszkanką Myślenic, wielokrotnie wyróżnianą i nagradzaną za swoją pracę naukowo-badawczą. Agnieszka Sobczak-Kupiec jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej, tutaj ukończyła studia magisterskie (2005), na tej uczelni również nadano jej stopnie doktora (2009) i doktora habilitowanego (2014), obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W tym miesiącu kolejne wyróżnienie jakie spłynęło na ręce Pani Profesor to honorowa odznaka “Za Zasługi Dla Wynalazczości” przyznana przez premiera RP Matusza Morawieckiego.