Reaktywacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach

Szkoła Podstawowa nr 1 wróci na mapę Myślenic ?

Podczas konferencji prasowej w auli budynku byłego Gimnazjum nr 1 w Myślenicach burmistrz Jarosław Szlachetka poinformował o podjętych działaniach mających na celu przywrócenie samodzielnej ośmioklasowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach.

Wsłuchując się w głosy mieszkańców, rodziców oraz nauczycieli oraz realizując jedną z moich zapowiedzi wyborczych podjąłem decyzję o rozpoczęciu procesu związanego z ponownym uruchomieniem Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Sobieskiego w Myślenicachmówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Reaktywacja popularnej w Myślenicach „Jedynki” związana jest także z Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach ze stycznia 2017 roku w sprawie intencji dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Utworzenie na powrót Szkoły Podstawowej Nr 1 zapobiegnie dwuzmianowości i w obydwu szkołach stworzą się lepsze warunki do nauki dla dzieci i młodzieży oraz do pracy dla nauczycieli. Dzisiaj do Szkoły Podstawowej Nr 2 w sumie uczęszcza ponad 1100 dzieci.

Obecnie rozpoczął się proces przyjmowania deklaracji rodziców lub opiekunów uczniów mających chęć aby ich dzieci uczęszczały od nowego roku szkolnego do nowopowstałej „podstawówki”. Rodzice zainteresowani za pisaniem dziecka do nowej szkoły mogą złożyć stosowną deklarację w sekretariacie budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 1 do 31 stycznia 2019 r.

Przynależność terytorialna uczniów do „Jedynki” obejmowałaby ten sam obwód, co zlikwidowanej w 1999 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego. Decyzja o przepisaniu dziecka do nowej szkoły jest całkowicie dobrowolna i zależy tylko i wyłącznie od rodziców lub opiekunów. Jeśli będzie na tyle chętnych, aby szkoła mogła funkcjonować od nowego roku szkolnego, to zostanie ona wyodrębniona od obecnej Szkoły Podstawowej nr 2, która funkcjonuje na ten moment w budynkach przy ul. Żeromskiego 2 oraz byłej „Jedynce” przy ul. Sobieskiego 1dodaje burmistrz Myślenic.

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego zlikwidowano w związku z reformą oświaty i wprowadzeniem gimnazjów w 1999 roku. W budynku byłej podstawówki funkcjonowało wówczas Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach. W wyniku reformy oświaty w 2017 roku zaistniała pierwsza możliwość odtworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1, na co ówczesne władze samorządowe się nie zdecydowały.

Polub tę informację i podziel się ze znajomymi.

Powiązane wiadomości

komentuj wpis

Lub

Witaj !

JEŚLI NASZE MEDIA MAJĄ :

SŁYSZEĆ , WIDZIEĆ , MÓWIĆ

MUSIMY MIEĆ NA TO PIENIĄDZE – WIĘC

WESPRZYJ KMY.PL