Informacje  Powiat Myślenicki 

Dzień Edukacji Narodowej – Nagrody Starosty dla nauczycieli

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto oświaty – Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji czternaścioro nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki zostało uhonorowanych nagrodą Starosty Myślenickiego podczas uroczystego spotkania w starostwie. To nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty w naszym powiecie i trud wkładany w… Więcej
Informacje  Myślenice 

Cztery Otwarte Stefy Aktywności w Gminie Myślenice

Otwarta Strefa Aktywności, czyli kolorowy plac zabaw wraz z siłownią plenerową – cztery takie obiekty powstały na terenach wiejskich w Gminie Myślenice. W piątek 4 października burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka uroczyście otworzył place zabaw w Zasani, Porębie, Zawadzie i Krzyszkowicach oraz przekazał je do użytku przede wszystkim dzieciom. Całkowity koszt powstania czterech Otwartych Stref Aktywności wyniósł 389… Więcej
Informacje  Raciechowice 

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Jak informują czytelnicy pojawia się znów w naszym powiecie Barszcz Sosnowskiego. Informacje o tej niebezpiecznej roślinie otrzymaliśmy z gminy Raciechowice. To jedna z najsilniej toksycznych roślin w Polsce. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilkanaście miesięcy. Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy… Więcej
Informacje  Myślenice 

Szkody wyrządzone przez powódź i ulewne deszcze – gdzie szukać pomocy

Przez ulewne deszcze w Gminie Myślenice wprowadzono w ostatnich dniach alarm przeciwpowodziowy spowodowany przekroczeniem stanów alarmowych poziomu wód w rzekach. Na terenie Gminy Myślenice doszło do kilku podtopień, a porywiste potoki i rzeki, które wystąpiły ze swoich koryt, wyrządziły szkody zarówno na mieniu komunalnym, jak i prywatnym. W przypadku podtopień pomieszczeń mieszkalnych, mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice mogą liczyć na… Więcej
Informacje  

Gminny Program Rewitalizacji 2016-2020

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach na swoich stronach opublikował ankietę w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy, dotyczący programu rewitalizacji w latach 2016-20.  Celem badania ankietowego jest poznanie preferencji mieszkańców i aktualnych potrzeb w zakresie planowanych prac rewitalizacyjnych planowanych przez gminę oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie w wymiarze społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym. Ankietę można… Więcej