Informacje  Raciechowice 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Raciechowice

1 grudnia, Wójt Gminy Raciechowice –Wacław Żarski, podpisał list intencyjny z Rektorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prof. Dr Klemensem Budzowskim na mocy którego uczelnia obejmie patronat nad powstającym UTW. Inauguracja roku akademickiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wstępnie planowana jest na marzec 2022 roku. Już teraz rozpoczną się prace związane z opracowaniem planu pracy, przygotowaniem tematów wykładów i… Więcej
Informacje  Sułkowice 

Zakończono prace konserwatorskie kaplicy na Oblasku w Sułkowicach

Dobiegły końca prace konserwatorskie kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sułkowicach, które polegały na: izolacji poziomej, izolacji pasa iniekcji, uzupełnieniu tynku w pasie iniekcji, renowacji tynków na elewacji frontowej oraz w górnych partiach ścian, renowacji gzymsu podokapowego, elewacji frontowej oraz bocznej, renowacji kamiennego detalu architektonicznego, rekonstrukcji progu i cokołu, malowaniu elewacji zewnętrznych, wykończeniu okapów oraz renowacji drzwi wejściowych. Wykonano również… Więcej
Informacje  Myślenice 

Wprowadzono strefę zamieszkania w obrębie ulicy Gałczyńskiego

Zakończona sukcesem rewitalizacja myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem Starówki to nie koniec modernizacji i zmian w tej części Myślenic. Remont parkingu oraz wprowadzone zmiany przy ulicy Gałczyńskiego to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa w mieście. Miejsca parkingowe są w pełni oznakowane, a od dwóch dni działa parking z nową nawierzchnią. Wprowadzone strefy zamieszkania wymagają szczególnej uwagi dla kierowców zgodnie z obowiązującym… Więcej
Informacje  Powiat Myślenicki 

Powiat podpisał umowę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach

Podpisana 23. listopada umowa Powiatu Myślenickiego z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Myślenicach dotyczy powierzenia realizacji zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej. Umowę zawarto na realizację zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie czyli Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślenicach w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2024 r.”… Więcej
Skip to content