Informacje  Powiat Myślenicki 

Podwójne roczniki idą do techników i „branżówek”

Uczniowie zadeklarowali do 10 czerwca do jakiej szkoły chcieli by pójść. Jak zawsze dużą popularnością cieszą się licea, ale w naszym powiecie mocną ofertę prezentują technika oraz szkoły branżowe. Podobnie jak licea pozostałe szkoły muszą być gotowe na przyjęcie podwójnego rocznika oraz różnych programów i różnego trwania edukacji w szkole średniej dla kończących gimnazja i podstawówki. Bogata ofert edukacyjna wychodzi… Więcej
Informacje  

Nabór zakończony – podwójny rocznik idzie do szkoły – licea

Zakończył się pierwszy etap naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W wyniku przeprowadzonej reformy oświaty do szkół średnich trafią absolwenci gimnazjów (ostatni rocznik) i absolwenci szkół podstawowych kończących 8 letnią podstawówkę. Szkoły średnie stanęły przed dużym wyzwaniem, gdyż musza przyjąć dwa roczniki i jeszcze w dwóch różnych ścieżkach edukacyjnych. W zakończonym 10 czerwca elektronicznym naborze do Liceów, organem prowadzących jest… Więcej