Władysław Kurowski podpisał projekt ustawy o mandatach Informacje  

Projekt zmiany ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Pod kontrowersyjnym projektem podpisał się Poseł Ziemi Myślenickiej

Na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy o zmianach w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. Jak piszą w uzasadnieniu wnioskodawcy, nowelizacja ma na celu „usprawnienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia”. Projekt ustawy złożyła grupa posłów PiS, a jednym z posłów wnioskodawców jest poseł Prawa i Sprawiedliwości… Read More
Informacje  Raciechowice 

Klub Radych PiS w Raciechowicach uległ samorozwiązaniu. Taki wniosek przedstawiony został na ostatniej sesji Rady Gminy

Na czerwcowej sesji Rady Gminy Raciechowice zostało ogłoszone samorozwiązanie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Taką informację przesłała do przewodniczącego Rady Gminy radna Danuta Grzesik przewodnicząca klubu PiS w radzie gminy Raciechowice. We wniosku jaki cytował przewodniczący rady gminy padło również sformułowanie, że: Następnie rozgorzała dyskusja w kwestii ubiegłorocznych głosowań nad promesą na remont dróg, która przepadał wówczas głosami radnych klubu… Read More
Informacje  Myślenice 

Myśleniccy Radni PiS chcieli gminy wolnej od ideologii LGBT

Do porządku ostatniej XII sesji Rady Miejskiej w Myślenicach miała zostać dołączony projekt uchwały złożony przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – „Gmina wolna od ideologii LGBT”. W imieniu klubu PiS o dołączenie do porządku obrad wnioskował Radny Wacław Szczotkowski. Porządek obrad miał zostać poszerzony o punkt 14a, w którym klub radnych PiS w Radzie Miejskiej wnioskował o rozpatrzenie uchwały… Read More
Informacje  Myślenice 

Burmistrz Szlachetka bez wotum zaufania

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zawierał m. in. Raport o stanie Gminy za rok 2018, który streścił w imieniu burmistrza  Sekretarz Gminy Robert Pitala. Po wygłoszeniu raportu nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Szlachetki. Za udzieleniem głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości pozostali radni wstrzymali się od głosu. W wyniku tak rozstrzygniętego głosowania wotum nie zostało udzielone.… Read More
Artykuły, Recenzje, Wywiady 

Praca I Stołki, czyli nowi ludzie w Urzędzie – Radosław AMBROŻY

Na ostatniej konferencji prasowej Burmistrz Szlachetka przedstawiał wyniki audytu dotyczącego nieprawidłowości jakie miały miejsce za rządów poprzedniego włodarza. Jednym z elementów jakie zostały wytknięte poprzednikowi były zmiany personalne i zatrudnianie w urzędzie pracowników bez wymaganych konkursów. Bardzo dobra zasada zatrudnienia osób kompetentnych, to zamierzenie przepisów jakie stanowią o zatrudnieniu w jednostkach samorządu terytorialnego w wyniku przeprowadzonych konkursów. W oświadczeniu jakie… Read More