Informacje  

Zmiany zasad zadłużania się i spłaty samorządowych długów

Rząd przyjął 11 lipca projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Nowela ma zracjonalizować zadłużenie Jednostek Samorządu Terytorialnego i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe samorządów. Projekt zakłada m.in. możliwość restrukturyzacji samorządowych długów; nowe zasady wyliczania wskaźnika spłaty zadłużenia; uelastycznienie gospodarki finansowej. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z zachowaniem stosownych okresów dostosowawczych dla samorządów. Restrukturyzacja samorządowych długów Projekt znosi… Więcej
Informacje  

Chełm będzie głosować na Chełmie

Podczas XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach która odbyła się 30 maja 2018 r. Radni jednogłośnie przegłosowali autopoprawkę o podziale Miasta i Gminy Myślenice na 25 obwodów do głosowania. Czego wynikiem jest utworzenie okręgu na Chełmie i stworzenie możliwości mieszkającym tam wyborcom głosowania na miejscu. Uchwała jest dostępna : e-sesje rada Miejska Myślenice. Jednocześnie na tej samej sesji Rada podjęła… Więcej