Radio KMY.pl 

W radio KMY.pl kolejny raz gościmy Radnych Rady Miejskiej w Myślenicach

Już czwarty raz gościmy w naszym studio Radnych Rady Miejskiej w Myślenicach. Rozmawiamy z nimi o ostatnich dwóch sesjach: nadzwyczajnej poświęconej sytuacji w MZWiK sp z o.o. w Myślenicach i wynikach audytu przeprowadzonego w spółce oraz XII sesji rady na której rozpatrywane było m.in. wotum zaufania dla Burmistrza, Raport o stanie Gminy za rok 2018. Radni przedstawiają również informację o… Więcej
Informacje  Myślenice Powiat Myślenicki 

Tunel w Krzyszkowicach – sprawa polityczna czy dobro mieszkańców?

Sprawa bardzo niebezpiecznego skrzyżowania w Krzyszkowicach to zawsze newralgiczny punkt w kontaktach samorządowych oraz GDDKiA. Sprawa swój początek ma kilak lat wstecz, kiedy mieszkańcy głośno zaczęli domagać się poprawy bezpieczeństwa w miejscu włączania się z drogi biegnącej przez Krzyszkowice z drogą krajową DK7 (Zakopianką). Bardzo zła widoczność, brak pasa do włączania się w kierunku Krakowa oraz niewielki odcinek służący do… Więcej
Dobczyce Informacje  Sułkowice 

Wotum zaufania i absolutorium dla włodarzy Dobczyc i Sułkowic

Podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach Burmistrz Tomasz Suś jednogłośnie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie Gminy i Miasta Dobczyce za rok 2018 Po wyczerpującym przedstawieniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzaniem z… Więcej
Informacje  Myślenice 

Myśleniccy Radni PiS chcieli gminy wolnej od ideologii LGBT

Do porządku ostatniej XII sesji Rady Miejskiej w Myślenicach miała zostać dołączony projekt uchwały złożony przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości – „Gmina wolna od ideologii LGBT”. W imieniu klubu PiS o dołączenie do porządku obrad wnioskował Radny Wacław Szczotkowski. Porządek obrad miał zostać poszerzony o punkt 14a, w którym klub radnych PiS w Radzie Miejskiej wnioskował o rozpatrzenie uchwały… Więcej
Informacje  Myślenice 

Burmistrz Szlachetka bez wotum zaufania

Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach zawierał m. in. Raport o stanie Gminy za rok 2018, który streścił w imieniu burmistrza  Sekretarz Gminy Robert Pitala. Po wygłoszeniu raportu nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza Szlachetki. Za udzieleniem głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości pozostali radni wstrzymali się od głosu. W wyniku tak rozstrzygniętego głosowania wotum nie zostało udzielone.… Więcej

Witaj !

JEŚLI NASZE MEDIA MAJĄ :

SŁYSZEĆ , WIDZIEĆ , MÓWIĆ

MUSIMY MIEĆ NA TO PIENIĄDZE – WIĘC

WESPRZYJ KMY.PL