Dobczyce Informacje  

Antonina Trojan Skarbnikiem Gminy Dobczyce

Kluczowym punktem obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach było odwołanie dotychczasowej Skarbnik Gminy Dobczyce Anny Wach i powołanie na to stanowisko Pani Antoniny Trojan. Burmistrz, radni oraz przedstawiciele placówek oświaty i instytucji kultury serdecznie podziękowali Pani Annie Wach za dotychczasową pracę na rzecz Gminy Dobczyce. Podziękowali również za współpracę, którą sobie bardzo cenią i życzyli pomyślności w dalszej karierze… Więcej

IV sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

Porządek obrad: Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji. Interpelacje i zapytania Radnych. Wolne wnioski. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobczyce. Podjęcie… Więcej

V Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach

1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 5. Komunikaty. 6. Wolne wnioski. 7. Zakończenie. Polub tą informację i podziel się… Więcej