Działy tematyczne Poradnik budowlany 

Wybór firmy budowlanej, która zrealizuje inwestycję budowy domu jednorodzinnego

Inwestor po zakupie działki, projektu budowlanego oraz wyborze inżyniera, który będzie prowadził budowę musi zdecydować o wyborze firmy budowlanej bądź brygady robotników, którym powierzy budowę domu. Decyzja ta powinna być dokładnie przemyślana i podjęta z pełną świadomością konsekwencji z niej wynikających. Cena oferowana przez firmę budowlaną lub brygadę robotników nie powinna stanowić jedynej wykładni dla podjęcia kluczowej decyzji związanej z… Więcej
Działy tematyczne Poradnik budowlany 

Powołanie Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego Art. 18.1. do obowiązków inwestora należy m.in. zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Najważniejsze dla inwestora od momentu podjęcia decyzji o budowie własnego domu zdaniem piszącego niniejszy tekst jest wybór: działki budowlanej, projektu, kierownika budowy , ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz firmy budowlanej, która podejmie się realizacji naszej inwestycji. Powołanie odpowiedniej osoby do pełnienia… Więcej
Działy tematyczne Poradnik budowlany 

Projekt budowlany: typowy czy indywidualny ?

Punktem wyjściowym do rozważań nad wyborem projektu typowego ( gotowego) czy projektu indywidualnego jest zasobność naszego portfela, czyli ile jesteśmy w stanie przeznaczyć środków finansowych na wykonanie projektu domu i jaki produkt finalny chce otrzymać kupujący. Należy mieć świadomość ograniczonej możliwości ingerencji w tzw. projekt typowy, a zmiany które dopuszcza projektant zawarte są w treści opisu stanowiącego integralną część projektu.… Więcej